Šta treba reći da vam se novac zadrži u kući

Ako vam je svaki datum u mjesecu visok, ako morate posuđivati novac, dizati kredite, ako vam se novac ne zadržava i štednja teško ide, ako ste ostali bez posla ili se jednostavno ne možete zaposliti – možda ste žrtva magije. I u tom slučaju, ova je bajalica idealna za vas.

U glinenu posudu naspite vode sa izvora, bunara ili rijeke. Sutradan, u ranu zoru, u tu vodu ubacite devet novčića. Posudu stavite na prozor ili izađite s njom napolje da na nju pada svjetlost, i tri puta izgovorite bajalicu: Zoro zorice, božja pomoćnice, pomozi mi Gospode. Kao što na jezeru nepreglednom leži ploča, na toj ploči zlatan krst se iskljucati ne može, tako da i ja novac čuvam, da ga ne rasipam.

Novčiće tako ostavite sve do naveče u vodi, zatim ih naveče izvadite i rasporedite po crvenoj krepi ii marami. ujutro krpu zavežite u čvor i nosite je sa sobom u torbi jedan mjesec, a nakon toga, taj novac potrošite, a po potrebi, nove obajati na isti način.