Šta je Nikola Tesla „vidio“ u 21. vijeku: MOŽEMO LI REDUKOVATI SILE TRENJA KAO ŠTO SU NEZNANJE, LUDILO I VJERSKI FANATIZAM!?

Veliki genije imao je svoju viziju budućnosti: svijet bez ratova, sa čistom vodom za svakoga i energijom svima dostupnom…On će vjerovatno biti najveći genije svih vremena, ali – očigledno nije računao na jedini faktor koji bi mogao da pokvari ovakvu viziju budućnosti: ljude.

Znamo da bez Nikole Tesle ne bi bilo svijeta kakav poznajemo. I možda je najveći genije planete Zemlje promijenio budućnost čovječanstva, ali – da li je možda imao i sposobnost da „zaviri“ u tu istu budućnost?

U nekoj mjeri – jeste, mada, kada se danas osvrnemo na njegove prognoze o svijetu u 21. vijeku – ponešto izgleda i naivno. Izgleda da je Nikola Tesla imao nešto bolju sliku o čovječanstvu nego što je to čovječanstvo zaslužilo. Iako je dao „recept“ za „ukidanje“ ratova i bolji život, pa i pronalaske koji bi to omogućili, tek je nešto od toga ostvareno – vjerovatno samo ono što odgovara vladajućoj manjini.

Zakoni mehanike važe i za čovječanstvo

Svoja predviđanja Tesla je govorio „u pero“ novinara Džordža Silvestera Fireka, Amerikanca njemačkog porijekla koji je pred Drugi svjetski rat postao jedan od glavnih propagatora nacizma.

Tesla je neko vrijeme bio u prijateljskim odnosima sa Firekom (mada nema podataka da se prijateljstvo nastavilo i pošto je novinar „zabrazdio“ u nacizam), i rado mu je izlazio u susret u pogledu intervjua na različite teme. Tako je, zahvaljujući ovom prijateljstvu, 9. februara 1935. u Liberti magazinu izašao opširan članak „Mašina će zaustaviti rat“, u kojem su iznijete Tesline pretpostavke o tome kako će izledati svijet u 21. vijeku.

Evo šta je tada izjavio veliki naučnik:

– Predviđanje je opasno. Nijedan čovjek ne može da gleda suviše daleko u budućnost. Napredak i izumi razvijaju se u različitim pravcima od očekivanih. Takvo je bilo moje iskustvo. Ipak, mogu sebi laskati da su mnogi događaji koje sam prognozirao verifikovani u prvoj trećini 20. vijeka. Izgleda da sam uvijek bio ispred svog vremena.

Trebalo je da čekam 19 godina prije nego što je Nijagara pokrenula moj sistem, 15 godina prije nego što je bazični izum bežičnog prenosa energije koji sam dao svijetu 1893. univerzalno primijenjen. Najavio sam kosmičke zrake u mojoj teoriji o radio-aktivnosti 1896. godine. Jedno od mojih najvažnijih otkrića – rezonanca Zemlje – što je osnova bežičnog prenosa energije koji sam objavio 1899. – nerazumljivo je i danas.

Život – jednačina bez rješenja

O tome kako dolazi do toga šta će se dešavati čovječanstvu u 21. vijeku, Tesla kaže:

– Život je i uvijek će biti jednačina bez rješenja, ali sadrži određene poznate faktore. Možemo definitivno reći da je to kretanje, čak i ako ne razumijemo u potpunosti njegovu prirodu pokret podrazumijeva tijelo koje se kreće i silu koja ga pokreće, uprkos otporu. Čovjek u cjelini je masa pokretana silom. Otuda se opšti zakoni koji regulišu kretanje u okviru mehanike važe za čovječanstvo.

Dalje navodi da postoje tri načina na koji može biti uvećana energija koja određuje ljudski napredak:

– Prvo, možemo povećati masu. To bi, u slučaju čovječanstva, značilo uslove života, zdravlje, eugeniku itd.. Drugo, možemo redukovati sile trenja koje sprječavaju napredak, kao što su: neznanje, ludilo i religiozni fanatizam. Treće, možemo umnožiti energiju ljudske mase silama univerzuma, kao što je ona sunca, okeana, vjetrova, plime i oseke.

Prvi metod povećava hranu i blagostanje. Drugi teži da donese mir. Treći povećava našu sposobnost da radimo i ostvarujemo. Ne može biti napretka koji nije konstantno usmjeren rastu blagostanja, mira i dostignuća. Ovdje je mehanicističko shvatanje života koje je jedno sa učenjem Bude i besjede na gori.

Ovdje Tesla navodi da nije vjernik u klasičnom smislu, ali da smatra da svaka osoba treba da ima neki ideal – religiozni, umjetnički, naučni ili humanitarni – da bi dala smisao svom životu. Takođe, kaže da sve velike religije sadrže mudre recepte za življenje.

– Ne postoji konflikt između ideala religije i ideala nauke, ali nauka je u suprotnosti sa teološkim dogmama, jer je nauka zanovana na činjenicama. Za mene, univerzum je jednostavno velika mašina koja nikada nije nastala i nikada neće nestati. Ljudsko biće nije izuzetak u prirodnom poretku. Čovjek, kao i univerzum, jeste mašina. Ništa ne ulazi u naše umove ili određuje naše akcije a da nije direktno ili indirektno odgovor na nadražaje koji “tuku” naša čula spolja.

Duhan neće biti u modi

Tesla je mislio da će tokom ovog vijeka biti naveliko primjenjena eugenika – sterilizacija „nepodobnih“ (ovdje je prvenstveno mislio na višestuke kriminalce i duševno oboljele), kao i da će takvim osobama biti otežano sklapanje braka (?). Doduše, treba imati u vidu da je intervju objavljen godinama prije eugenike „na djelu“ u nacističkim logorima, čime je (nadamo se) na sprovođenje ove ideologije stavljena tačka. Bar javno. Svakako, postavlja se pitanje nije li propagiranje GMO hrane i štetnih vakcina, prvenstveno i siromašnijim zemljama – upravo to – eugenika pod plaštom napretka i dobročinstva…

Nikola Tesla je bio poznat po, za ono vrijeme, čudnim navikama u ishrani. Pred kraj života uglavnom je konzumirao mlijeko i med, smatrajući da je to najčistiji oblik hrane. I na temu hrane i vode dao je svoj sud i procjenu budućih dešavanja:

– Više ljudi umire ili se razboli od zagađene vode nego od kafe, čaja, duhana i dugih stimulansa. Ja izbjegavam sve stimulanse. Takođe, praktično se uzdržavam od mesa. Uvjeren sam da u okviru jednog vijeka kafa, čaj i duhan više neće biti u modi. Alkohol će se, međutim, još koristiti. To nije stimulans, već pravi eliksir života.

Biće dovoljno žitarica i proizvoda od žitarica da se nahrani čitav svijet, uključujući i mnoštvo miliona u Kini i Indiji, a koji su hronično na ivici gladi. Zemlja je darežljiva i gdje njena izdašnost zataji, biće uziman azot iz vazduha da revitalizuje njenu utrobu.

Sve više vegetarijanaca

Ovo je prilično tačno – sve se više ljudi okreće vegetarijanskoj ishrani, a „žderanje“ nije više „u modi“. Konzumiranje duhana se ukida – što zahvaljujući propagandi, što zakonima kojima se pušačima otežava uživanje u ovom poroku, a alkohol još niko u zapadnom svijetu nije zabranio (a čini se – nema ni namjeru da to uradi). Ipak, zdrava hrana još je nedostupna dobrim dijelom čovječanstva, a mnogima je najjeftinija solucija obrok u restoranu brze i loše hrane.

Progres čovječanstva Tesla smatra nemogućim dok narodi istrajavaju u “divljačkoj praksi međusobnog ubijanja“, a ove stavove je, kako kaže, naslijedio od oca, „erudite koji se zalagao za mir“.

– Ne možemo ukinuti rat stavljajući ga van zakona. Ne možemo ga ukinuti razoružavanjem jakih. Rat može biti zaustavljen ne čineći jakim slabe, već – čineći svaki narod, slab ili jak, sposobnim da se odbrani – tvrdi i naglašava “da su do sada svi uređaji koji mogu biti korišćeni za odbranu korišćeni i da služe agresiji.

Ovo poništava vrijednost napretka u svrhu mira. Ali, ja sam imao dovoljno sreće da razvijem nove ideje koje mogu biti korišćene prvenstveno za odbranu. Ako se to prihvati, to će promijeniti odnose među narodima. To će učiniti svaku državu, veliku ili malu, neosvojivom na vojske, avione i druga sredstva za napad.

– Moj izum zahtijeva veliko postrojenje, ali kada se jednom uhoda, moći će da uništi sve, ljude ili mašine, sve što se približi u prečniku od 200 milja. To će, da kažemo tako, obezbijediti strujni zid nudeći nepremostivu prepreku protiv bilo koje efektivne agresije. Ako nijedna zemlja ne može biti svrhe ratovanju – govorio je.

Tesla ističe da se ne radi o takozvanim zracima smrti, jer oni nisu primjenjivi u ovom slučaju, jer „ ne mogu biti proizvedeni u potrebnim količinama i njihov intenzitet se smanjuje razdaljinom“, već da se radi o nečemu sasvim drugom:

– Mnogo hiljada konjskih snaga može biti prenijeto strujom tanjom od vlasi kose!

Naučnik ostavlja mogućnost da bude još destruktivnih ratova prije nego što svijet prihvati njegov „poklon“:

– Možda neću doživjeti da vidim njegovo prihvatanje. Ali uvjeren sam da će, najkasnije u okviru jednog vijeka, svaka nacija učiniti sebe otpornom na napad – mojim uređajem ili uređajem koji je baziran na sličnom principu.

– Danas najcivilizovanije zemlje svijeta troše maksimum svog prihoda na rat, a minimum na obrazovanje. Dvadeset prvi vijek će ovo preokrenuti. Biće slavnije boriti se protiv neznanja, nego umrijeti na bojnom polju. Otkriće novih naučnih istina biće mnogo važnije od prepirke diplomata. Čak i novine naših dana tretiraju naučna otkrića i stvaranje novih filozofskih koncepata kao vijesti.

Novine 21. vijeka daće samo „stubac“ na zadnjim stranama kriminalu i političkim kontroverzama, a naslovi na prvim stranama biće proklamovanje novih naučnih hipoteza.

Tesla je predividio da će zagađenje biti pažljivo nadzirano i nezamislivo, „kao što je danas nama nezamislivo da živimo bez vodovoda“:

– Naše snabdijevanje vodom biće pažljivo nadgledano, i samo će ludak piti nesterilisanu vodu.

Roboti

Teslin rad na robotici počeo je krajem 1890-tih kada je patentirao svoj brodić na daljinsko upravljanje, izum koji je zapanjio posmatrače na Izložbi elektike 1898. u Medison skver gardenu, pa je imao nešto da kaže i na tu temu:

– Trenutno pamtimo od rastrojstva naše civilizacije, jer se još u potpunosti prilagodili mašinskom dobu. Rješenje naših problema ne leži u uništavanju, već u usavršavanju mašina. Bezbrojne aktivnosti koje se još obavljaju ljudskim rukama obavljaće automati.

Genije iz Smiljana smatrao je da će u 21. vijeku robot zauzeti mjesto koje je ropski rad imao u drevnim civilizacijama:

– Nema razloga da se ovo ne dogodi za manje od vijeka, oslobađajući čovječanstvo da slijedi svoje više težnje.

Takođe, vjerovao je da će sistematsko pošumljavanje i naučno upravljanje prirodnim resursima učiniti kraj razornim sušama, šumskim požarima i poplavama:

– Univerzalno korišćenje snage vode i njen prenos na daljinu snabdjeće svako domaćinstvo jeftinom energijom.

Nikola Tesla će vjerovatno biti najveći genije svih vremena, ali – očigledno nije računao na jedini faktor koji bi mogao da pokvari ovakvu viziju budućnosti: ljude.