Šta bi se dogodilo ako biste na Zemlju donijeli “komadić” Sunca? (Video)

Ukratko – poginuli biste; no kako biste poginuli, ovisi o sloju naše najbliže zvijezde

Naučno-popularni YouTube kanal Kurzgesagt pozabavio se pitanjem: “Što bi se dogodilo kada biste na Zemlju prenijeli djeličak Sunca, veličine prosječne porodične kuće?”.

Odgovor je uvijek isti: “Poginuli biste”. No, sve ovisi o kojem je djeličku riječ.

Kromosfera je niži sloj Sunčeve atmosfere. Proteže se iznad fotosfere do visine oko 2 000 km, i niže je temperature od fotosfere. Znatno je rjeđa od fotosfere i nepravilnog je oblika.

Prividnu površinu Sunca nazivamo još i fotosferom. Temperatura je oko 5800 K. Vrući plin izvire iz unutrašnjosti na površinu, zbog čega nam se čini da površina ima granulastu (zrnatu) strukturu. Granule su promjera oko 1 000 km, u stalnom su pokretu (poput vrenja vode), a vrijeme trajanja im je nekoliko minuta.

Iznad jezgre se nalazi zona zračenja, otprilike od 25 % do 70 % Sunčeva polumjera od središta. U toj zoni nije dovoljna temperatura da se stvori nuklearna fuzija, pa se toplina prenosi zračenjem prema vanjskim slojevima. U toj zoni nema konvekcije ili mješanja plazme, a temperature se kreću od 7.000.000 do 2.000.000 K na vanjskom dijelu.

Do četvrtine polumjera Sunca prostire se jezgra, područje visoke temperature, oko 15,6 milijuna K i tlaka 1016 Pa. U takvim uvjetima odvija se nuklearna fuzija vodika u helij. Spajanjem četiri protona (jezgre atoma vodika) nastaje jedna jezgra atoma helija (2 protona i 2 neutrona), pri čemu se oslobađaju subatomske čestice (neutrino) i energija u obliku gama zračenja.

U ovom zanimljivom videu pogledajte što bi se dogodilo kada bismo na Zemlju prenijeli svaki od tih dijelova Sunca. Drugim riječima, evo kako biste poginuli.