SNOVI I NjIHOV ZNAČAJ: Najčešće sanjamo požare, pad aviona; šta sanjaju oboljeli od raka?!

Sve velike objave su dobijene u snu. Tako je Mojsije dobio Deset božjih zapovijedi, David Psalme, Isus Jevanđelja, a poslanik Muhamed Ku’ran. Božja riječ je stizala do ljudi ovim posebnim tajanstvenim kanalom. Taj tajanstveni kanal je važan i za današnjeg čovjeka, budući da čovjek od 60 godina života provede 20 godina u spavanju, a četiri godine u sanjanju. Izgleda da snovi imaju nešto da kažu. Frojd je bio jedan od onih koji su posvetili veliki dio svog naučnog rada tome da odgonetne šta to snovi zapravo govore.

 

Spavanje je gotovo ravnopravno sa dnevnim životom i na njega potrošimo otprilike osam sati, jednako kao na druge aktivnosti – posao ili školu. Kad navršimo 60 godina, iza nas će biti oko 20 godina spavanja, od toga čak pet godina snova! Ipak, većini ljudi spavanje i snovi ostanu nepoznanica.

Jedna od najzanimljivijih funkcija snova, koja po pravilu privlači najveću pažnju ljudi, jeste mogućnost da se analizom sna predvidi neki događaj, kako prijatan, tako i neprijatan. Većina ljudi, zapravo, kada razmišlja o svojim snovima, pretpostavlja da njihov sadržaj ima isti značaj kao i bilo koji vid proricanja. Zbog toga smatraju da će se analizom sna doći do nekakve vrste vidovitosti, tj. da san govori šta će se desiti u budućnosti. Međutim, funkcija snova je mnogo, mnogo značajnija od pukog proricanja i zapravo, samo određena vrsta snova, koja nije ni tako česta, spada u ovu grupu. Takođe se mora i među ovakvim snovima napraviti razlika i sprovesti njihova tačna i precizna klasifikacija, te možemo posebno govoriti o PREDVIĐAJUĆIM, o PROROČANSKIM i o TELEPATSKIM snovima gde svaka grupa ima svoje specifične karakteristike i značaj.

Sadržaj snova često je povezan sa nedavnim događajima ili nekim iz prethodnog dana, a ponekad i sa problemima i osjećanjima iz svakodnevnog života. San je mogućnost spoznaje druge stvarnosti, svijeta koji nam nije dostupan u budnom stanju.

Snovi su zapravo projekcija naše Aure, energetskog omotača i predstavljaju naš energetski – duhovni- životni svijet. Primjera radi, sanjamo kako nas neko juri, mi bježimo uplašeni i u jednom trenutku se naglo budimo jako zadihani, često preplašeni, iscrpljeni…To nam daje jasno do znanja da smo to putem astralne projekcije tj. aure  zaista i doživjeli jer naša aura živi dok mi spavamo i funkcioniše sama za sebe ali gotovo uvijek to se odrazi na naše tijelo i um.

Obratite pažnju na ono šta sanjate jer to možda ukazuje na probleme koje zanemarujete. Zapisujte ih i analizirajte jer su snovi, kako tvrde psiholozi, “slika i prilika” podsvijesti

 

Najčešće sanjamo požare, pad aviona, eksplozije…

Ako sanjate da ste zarobljeni u kući koju guta požar, neko od članova vaše porodice je ozbiljno bolestan!

Ljudi najčešće sanjaju da su žrtve nekih katastrofa, požara, eksplozija i slično. Evo šta znače ovi snovi…

  POPLAVA

Kada žena sanja poplavu to je nagovještaj problema sa materinstvom (djecom, majkom pa čak i vlastitim zdravljem). Muškarac koji sanja poplavu, a nije oženjen ili u vezi, plaši se emotivnog vezivanja ili braka, zbog straha da neće moći imati vlast nad partnerkom, mada mu je to iz nekog razloga bitno.

Snovi o poplavi su ipak, ma koliko košmarni, u suštini pozitivni, jer nas opominju da moramo da se oprostimo balasta prošlosti, svega što nas opterećuje. Ako u snu vidite da puca brana i da voda nadire ka vama, oslabio vam je odbrambeni mehanizam.

POŽAR

San o požaru nije isto što i san o vatri. Ako sjedite pored logorske vatre, ili gledate vatru u daljini, san je puno povoljniji nego da gledate kako gori nečija kuća, ili ako se u snu gušite od dima. Ako vidite nepoznatu kuću da gori, kod vas je pristan problem koji sagledavate sa distance.

S obzirom da je vatra simbol ne samo energije, već i moći i uništenja pa i smrti, san je upozorenje da se morate dovesti u red. Naročito ako u snu vidite jak i gust dim.

Ukoliko se nalazite zarobljeni u kući dok požar guta vaš dom, neko od članova vaše porodice je ozbiljno bolestan (problemi sa krvotokom i srcem), a možda ste to i vi, pa ne bi bilo zgoreg da odete na pregled. Ako u snu gori kuhinja, pregledajte organe za varenje, a ako je vatra zauzela plafon, moguće je da imate problema sa hipertenzijom. Ako u snu vidite vatrogasca koji vas spašava, budite sigurni da u životu imate na koga da se oslonite.

ZEMLJOTRES

Simbolika je vrlo jasna. Vaša životna situacija nije stabilna, a ni zdravlje ako se u snu usljed zemljotresa ljulja vaš dom. Ovakav san ukazuje na potrebu da kontrolišete događaje, ali vam podsvijest nagovještava da je to nemoguće i da, ako ne budete dovoljno fleksibilni u stavovima, možete da “puknete”.

Istovremeno, ovo je strah od straha, od situacije koja bi mogla da se dogodi u porodici (bolest, smrt). Ako se u snu uspijete spasiti sa ostalima iz porodice, vi ste glavni oslonac doma, što može da vas dovede do kolapsa.

Zemljotres na otvorenom ukazuje na nestabilnu društvenu situaciju u zemlji ili na radnom mjestu.

EKSPLOZIJA

Ako sanjate da se nalazite negdje gdje se dešava eksplozija kao rezultat nečijeg nasilja, vi ste osoba koja je nesigurna (na poslu, u braku, vezi…). Čak i nepoznati teroristi mogu biti simbolom članova porodice, kolega, prijatelja ili ljubavnog partnera… – od kojih strepite. Naročito od tamnih strana njihove prirode.

Naročito nije dobro ako vam u snu eksplodira guma na autu. Ako sanjate eksploziju aviona, to je više nego jasan znak da odustanete od planova koje vežete za uspjehe na poslu. A ako ste kojim čudom uspjeli spasiti iz aviona razorenog eksplozijom, onda nastavite ka realizaciji planova.

SNJEŽNA OLUJA

Ako sanjate da ste zavejani u snježnoj oluji to ukazuje na ozbiljne emotivne probleme i nemogućnost da pronađete način da iskažete osjećanja. Podsvijest vam ukazuje na to da ste u vezi s nekim od koga očekujete razočarenje, nekog ko bi mogao da vas povrijedi.

Ako ste zavejani u automobilu koji vozite, sami ste se doveli u takvu situaciju, a ako hodate kroz snijeg, i zapadate u snježnu oluju, niste onda sposobni da procijenite sposobnost i svjesno idete ka nečemu što znate da ne može dobro po vas da se završi. Trebalo bi takođe da se oslobodite uzdržanosti, da pokažete više topline prema onima koje volite i da im date šansu da sa vama uspostave kvalitetan odnos.

Šta sanjaju oboljeli od raka?

Da su snovi zaista važni za ljude potvrđuje i doktor Berni Zigel u svojoj knjizi “Ljubav, medicina, čuda”. Ovaj onkolog se bavio liječenjem bolesnika od kancera, često u terminalnoj fazi. On je pristupao svojim pacijentima na neuobičajen način, koji je uključivao odnos prema bolesti kao poruci tijela da nešto nije u redu. Nakon što bi zajedno otkrivao sa svojim pacijentima šta za njih znači bolest i na koji način je povezana sa njihovim dubinskim vjerovanjima, često bi tražio od svojih pacijenata da mu ispričaju neke svoje snove koje smatraju važnim. Na osnovu zajedničkog tumačenja snova pacijenti su mogli da dođu do potisnutih, neizraženih emocija vezanih za svoj život i bolest, kao i do saznanja koji bi im tretman najviše odgovarao u borbi protiv bolesti. Koristeći crteže i snove pacijenta, doktor Zigel je, svojim jedinstvenim pristupom, uspio da postigne neke zadivljujuće rezultate u borbi protiv raznih oblika kancera.

On kaže: Iz dosadašnjih istraživanja poznato je da se od raka najčešće razbolijevaju ljudi sa dugotrajnim psihičkim konfliktima seksualne, agresivne ili neke druge prirode, depresivni ljudi, previše racionalni ljudi sa nerazvijenim emocijama ili strahom od emocija, siromašnog života fantazije, kao i ljudi sputanih i pasivnih emocija. Spremnost čovjeka da ispolji svoje emocije straha i bijesa, kao i svoja tužna osjećanja i doživljaj krivice, smanjuju (prema vjerodostojnim istraživanjima naučnika) vjerovatnoću razbolijevanja od raka. Ne treba zaboraviti da je ljutnja normalna emocija, ako se ispolji onda kada se osjeća i ako odgovara stvarnom izazovu. Ako se ona, međutim, ne ispolji pravovremeno, razvija se skrivena, dugotrajna, često nesvjesno u sebi gajena kivnost, pa i mržnja koja djeluje destruktivno i samodestruktivno. A sve ovo, vidi se u snovima…

PROROČANSKI, PREDVIĐAJUĆI I TELEPATSKI SNOVI…

Proročanski snovi – kod većine ljudi obično nisu tako česti. Radi se o snovima koji se, za kraće ili duže vrijeme, realizuju u stvarnosti baš onako kako su i sanjani. Opet, postoje osobe koje rijetko sanjaju, a kada se to desi, po pravilu se sanjani sadržaj i realizuje u stvarnosti, i to gotovo u potpunosti. Ovi snovi mogu biti upozoravajući ukoliko govore o nekoj opasnosti koja prijeti snivaču, jer bi on tada, ako obrati pažnju na san, mogao možda da je izbjegne.

Predviđajući snovi za razliku od proročanskih, snovi u kojima nesvjesna psiha snivača samo procjenjuje njegovu trenutnu životnu situaciju, okolnosti koje postoje, kao i njegove mogućnosti (potencijale koje poseduje) a koje bi mogao da u datoj situaciji iskoristi. Kao kada bi u stvarnosti, na osnovu finansijskih sredstava koje posjedujemo, procjenjivali gdje bi mogli da odemo na odmor, na primjer.

Telepatski snovi su najređi i dešavaju se izuzetno. Odlikuju se relativno velikim vremenskim poklapanjem sa stvarnim događajem koji se dešava u realnosti dok ga snivač sanja. Obično se radi o važnijim događajima pri čemu je snivač u bliskoj emotivnoj vezi sa osobom ili događajem koji sanja.

(Zoran Šumadinac/aura.ba)