SMRT VREBA ODAVDE: Ono što niste znali, mobilni telefon u kombinaciji sa ovim plombama su smrtna prijetnja!

Postoji veliki broj istraživanja koja upućuju na opasnost radiofrekventnih elektromagnetnih talasa koje emituju mobilni telefoni.

Takođe ima i dosta istraživanja koja ukazuju na rizik koji po zdravlje predstavljaju plombe sa živom. Međutim, ono što niste znali jeste da najnovija istraživanja pokazuju da su ova dva rizika povezana, piše “Webtribune“…

Nove studije su sada pokazale da izlaganje elektromagnetnom zračenju, a naročito zračenju mobilnih telefona, povećava otpuštanje žive u organizmu iz amalgamskih plombi. Međutim, izvor elektromagnetnog zračenja nisu samo mobilni telefoni, već i kompjuterski monitori, WiFi, televizija, mikrotalasne pećnice i drugi uređaji.

Amalgamske plombe su se pokazale kao najveći izvor žive u organizmu, što nije nimalo dobro jer je živa potencijalni neurotoksin koji može da izazove razne imunološke i neurološke poremećaje.

Hronično izlaganje živi najviše utiče na nervni, imuni i kardiovaskularni sistem

Prema rečima dr Rasela Blejloka, nervni, imuni i kardiovaskularni sistem su najviše pogođeni štetnim efektima hroničnog izlaganja živi. On takođe ukazuje na to da je sve više dokaza da toksičnost žive ima ključnu ulogu u brojnim slučajevima Alchajmerove bolesti i drugih neurodegenerativnih bolesti.

Istraživanja su pokazala da zubne amalgamske plombe stalno otpuštaju živine pare i da se 80% tih para odmah apsorbuje preko pluća u krvotok. Kada se nađu u krvi, pare žive mogu odmah da uđu u ćelije.

Smrtonosni kombo elektromagnetnog zračenja i žive stvara električnu struju u ustima

Ovaj smrtonosni kombo djeluje i putem galvanizma. Amalgamske plombe stvaraju električnu struju koja povećava otpuštanje para žive i uzrokuje druge štetne efekte. Ova struja se mjeri u mikroamperima i uglavnom iznosi oko 5 mikroampera.

Kliničke studije o oralnom galvanizmu su otkrile da struje preko 5 mikroampera uzrokuju znatne zdravstvene probleme u organizmu, uključujući glavobolje, migrene, vrtoglavicu i mučninu. Svi ti simptomi nestaju kada se amalgamske plombe zamijene.

Izlaganje elektromagnetnom zračenju je povezano sa trovanjima i alergijskim reakcijama

Jedna klinička studija je otkrila da su razlike električnog potencijala preko 50 milivolti patološke i da uzrokuju galvanizam, leukoplakiju ili toksične i alergijske reakcije.

Studije su takođe pokazale da osobe koje su više izložene elektromagnetnom zračenju poput onom iz mikrotalasnih pećnica imaju veće nivoe žive u organizmu i da luče veće količine žive.

Prilikom studijama na životinjama i ljudima, otkriveno je da elektromagnetno zračenje izaziva izluživanje ćelijskog kalcijuma i da utiče na homeostazu kalcijuma, što je faktor koji smanjuje nivo melatonina. To je važno zato što melatonin štiti od štetnih efekata žive i slobodnih radikala, regulišući i cirkadijalni ritam.

Kako da se zaštitite od elektromagnetnog zračenja:

    Izbjegavajte korištenje mobilnog telefona ili praktikujte sigurno korištenje mobilnog telefona
    Izbjegavajte Wi-Fi i druge bežične mreže
    Zamijenite bežične telefone njihovim žičanim verzijama
    Izbjegavajte korištenje laptop uređaja i sličnih uređaja u svom krilu
    Pomjerite svoj krevet najmanje 15 cm od zida i od svih potencijalnih elektromagnetnih talasa.
    Najbolji način da se zaštitite jeste da nabavite svoj mjerač elektromagnetnog zračenja i da na vrijeme identifikujete mjesta sa najvećom količinom zračenja.

Kako da se zaštitite od žive

Najbolji način je da zamijenite svoje amalgamske plombe novim plombama bez žive.