Smiju li trudnice koristiti lak za nokte?

Odgovor na ovo pitanje je potvrdan. Osim laka, mogu koristiti i sredstvo za uklanjanje laka. Činjenica je da su određene hemikalije u nekim proizvodima za nokte izuzetno štetne, ali samo ako ih koristimo u većim količinama nego inače ili ukoliko im je trudnica redovno izložena u neprozračenim prostorima.

No, ukoliko ipak želite pripaziti dok ste trudni, ovo su tri hemikalije u sastavu laka za nokte na koje treba obratiti pažnju.

Toluen – koristi se za lakše nanošenje ili klizanje laka po noktima. Udisanje toluena može nadražiti oči, nos, grlo i pluća. Izlaganje toluenu može oštetiti nervni sistem i uzrokovati određene mane kod fetusa. Mala količina koja se apsorbira u organizam zbog nanošenja laka za nokte ne bi trebala biti štetna po plod. No, ukoliko ste trudni, a radite u salonima gdje je upotreba laka za nokte stalna – to pak može predstavljati rizik.

Dibutil ftalat (DnBP) – često se koristi u određenim vrstama lakova za nokte kao plastifikator za poboljšanje fleksibilnosti. Od 2004. godine, DnBP i jedan drugi ftalat – DEHP (dietilheksil ftalat) – zabranjeni su za upotrebu u kozmetici proizvedenoj u Velikoj Britaniji i EU. Ftalati su hemikalije koje ometaju endokrini sistem čije je pravilno funkcionisanje od vitalog značaja, a svaki poremećaj u njegovom radu može biti opasan za trudnice pa čak i izazvati pobačaj, stoga se proizvođači ograđuju od njihove upotrebe.


Formaldehid – koristi se kao učvršćivač u lakovima za nokte i mala je vjerovatnoća da ćete doći u kontakt s njim, osim ukoliko imate lomljive nokte pa se namjenski odlučite za baš takav proizvod. Naime, manje od jedan posto proizvoda za nokte definirano je kao učvršćivač. Tijelo inače vrlo brzo ragrađuje formaldehid, a njegova upotreba u proizvodima i na radnim mjestima je jasno regulirana. No, ima smisla izbjegavati ga tokom trudnoće jer djeluje nadražujuće i može biti štetan za zdravlje.

Kao zaključak, treba znati da postoje sigurnije alternative lakovima za nokte koji sadrže pomenute tri hemikalije. Neki proizvođači nude proizvode na kojima je jasno naznačeno izostavljanje ova tri sastojka, pa ukoliko u trudnoći ipak želite pripaziti, potražite ih.