Smijte se i budite zdravi: Sretni ljudi nisu podložni raku

Među uzrocima stvaranja malignih tumora pominje se genetska sklonost, štetne navike i zagađena sredina (pesticidi, radijacija, smog…). Ali veliki značaj ima i to kako se čovjek odnosi prema sebi i okolini. Na primjer, zabilježeno je da pesimisti boluju od raka grudi češće nego optimisti. 

Prema istraživanjima, onkološkim bolestima skloniji su ljudi koji su često potišteni. To su tipične žrtve sindroma naučene bespomoćnošću – osoba koja stalno ponavlja: “Ja ne mogu ništa da uradim, ni za šta nisam sposoban, drugima je dato više nego meni”. Potencijalne žrtve raka odlikuju se pretjeranom samokritićnošću. Oni se trude da priguše negativne emocije, izbjegavajući sukobe s bližnjima i okolinom. Tako izazivaju stalni latentni stres, što im narušava odbrambene snage organizma. Nesređen lični život također može biti faktor rizika, ako osoba teško podnosi svoju usamljenost.

 Šta učiniti?

Postavite sebi dugoročne životne ciljeve. Nije slučajno što među dugovječnim ljudima preovladavaju oni koji znaju zbog čega žive.

Brinite o sebi. Zadovoljstvo često pričinjavaju sitne stvari poput komadića čokolade sa jutarnjom kafom. Ako hvatate sebe u mislima da je vaš zadatak da prvesntveno brinete o drugima, razmislite o tome ko je potrebniji vašim bližnjima – samožrtvovana osoba koja je izgubila vedrinu, ili zdrav i sretan čovjek.

Meditirajte. U trenucima duševnog nemira zaustavljajte tok negativnih misli zamišljajući likove i situacije što vam donose mir i ugodu.

Nabavite ljubimca. Psi i mačke fantastični su psihoterapeuti; komunikacija sa njima snižava nivo stresa, te oslobađa od neuroze i depresije.