Skakavac kod Sarajeva: Prirodni fenomen pred kojim čovjek ostaje bez daha

Ne zna se kada je ljepši; u ljeto kada se voda sa visine od 98 metara obrušava i raspršuje u vodenu prašinu, ili u zimu, kada se pretvara u monumentalnu ledenicu stvarajući pred očima promatrača fantastičan prizor

Na dvanaestom kilometru sjeverno od Sarajeva, ponad u pjesmama opjevanog sela Nahorevo, u pejzaž neponovljive ljepote zavukao se vodopad Skakavac. Ovaj, po mnogima najljepši i najveći vodopad u našoj domovini, mamac je za brojne izletnike i turiste. Ne zna se kada je ljepši; u ljeto kada se voda sa visine od 98 metara obrušava i raspršuje u vodenu prašinu, ili u zimu, kada se pretvara u monumentalnu ledenicu stvarajući pred očima fantastičan prizor.

Magija koja hipnotiše

Skakavac je magija koja hipnotiše. Snoviđenje širom otvorenih očiju. Pred gotovo nestvarnim prizorom, kojeg može ponuditi samo priroda, čovjek se osjeća u isto vrijeme i nemoćnim i nagrađenim neponovljivom ljepotom. Pred vodopadom ostaju bez riječi i prirodoljupci i znanstvenici.

Okolno područje Skakavca je jedno od najheterogenijih na tom prostoru, gdje dominiraju smrčevo – jelove šume i bukovo – jelove šume, sa smrčom na izraženim nagibima terena. Na plitkim karbonatnim tlima, u neposrednoj blizini vodopada, razvijene su termofilne šume i šikare crnog graba i jesenje šašike, te crnog graba i crnog jasena.

Posebno interesantna je vegetacija na stijenama oko vodopada, koja obiluje endemičnim i relikatnim vrstama. Vodopad Skakavac, po mnogo čemu je izuzetan, predstavlja jedan od najatraktivnijih turističkih motiva nadomak bosanskohercegovačke prijestonice.

Zaštita ekosistema i pejzaža

Sa aspekta svojih hidrogeomorfoloških karakteristika, visokih florističkih i faunističkih vrijednosti, izuzetno visokog stepena biološke raznolikosti, visokog stepena endemičnosti i reliktnosti vrsta biljaka, gljiva i životinja kao i relativno visokog broja ugroženih vrsta, te visoke vrijednosti neponovljivih ekosistema i pejzažnih osobenosti prostor vodopada ukazuje na potrebu njegovog dugoročnog očuvanja, zaštite kao i unapređenja postojećih sadržaja.

O ovom prostoru, koji obuhvata  površinu od 1430,70 ha, tokom 2001. godine urađena su dva elaborata na osnovu kojih je 2002. godine vodopad sa okolinom proglašen parkom prirode. Podsjećanja radi, Centar za ekologiju i prirodne resurse sarajevskog Prirodno-matematičkog fakulteta uradio je elaborat “Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Skakavac”, a Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo uradio je elaborat “Separat zaštite šireg prostornog obuhvata Skakavac”. Time je zaštićen jedan od najljepših prirodnih rezervata i fenomena u našoj domovini.

(Mustafa SMAJLOVIĆ/aura.ba)