Signali tijela: KADA VAM POŽUTE NOKTI – TRK LJEKARU!

Istraživanja pokazuju da od pojave žutih nokatnih ploča stopala, koje rastu polako i zadebljale su, pate plućni bolesnici, oni sa značajno oslabljenim imunitetom, kao i oni koji boluju od reumatoidnog artritisa.
Kada se javlja kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom, sindrom žutih noktiju na nogama obično se sreće kod pacijenata koji su lečeni tiolnim lekovima.

Određeni broj istraživanja upućuje da uzrok žutih noktiju na nogama može da bude povezan sa gubitkom bjelančevina, što bi predstavljalo zajedničku povezanost sa smanjenom koncetracijom albumina u krvi i progresivnim oticanjem međućelijskog tkiva određenog dijela tijela. Ne bi trebalo paničiti. Najčešće su žuti nokti na nogama posljedica loše njege.