Signali: KO SE VRTI U SNU, PRIJETI MU TEŠKA BOLEST!

Određeni poremećaji sna predstavljaju upozorenje za neurološka stanja, koji mogu da se pojave 15 godina kasnije.

Doktor Džon Piver sa Univerziteta u Torontu došao je do podatka da je 80 odsto ljudi sa ovakvim odlikama u toku spavanja na kraju imali problem sa centralnim i perifernim nervnim sistemom.

Poremećaji sna uzrokovani su nefunkcionisanjem ćelija u mozgu. Ove ćelije su aktivni neuroni koji omugućavaju REM san (duboki san). Ako ove ćelije normalno funkcionišu, onda će telo tokom sna biti paralisano i neće reagovati na snove, koje imamo. U suprotnom, tijelo će se pomjerati i biti aktivno u skladu sa dešavnjima u snu.

Doktor Piver misli da neaktivnost ovih neurona vodi do Parkinsonove bolesti, demenciji, ostalim problemima mozga nervnog sistema, posebno kod starijih osoba.

“Primijetili smo da je 80 odsto ljudi koji pate od poremećaja REM sna razvili neki oblik sinukleinopatije, kao što su Parkinsonova bolest ili Demencija sa Levi tijelima. Naši rezultati ukazuju da su poremećaji tokom spavanja znaci za bolesti, koje će nastati 15 godina kasnije – rekao je Piver.

Na ovaj način stručnjaci mogu da prepoznaju probleme prije nego što se oni pojave. Lijek za neurodegenerativne bolesti ne postoji, ali bi usvajanjem zdravog načina života mogla da se odloži početak bolesti.

“Dijagnoze poremećaja REM sna može da nam omogući da pojedincima obezbijedimo preventivne akcije kako bi ublažili razvijanje ozbiljnih neurološka stanja – dodao je Piver.