Shvatite suštinu života uz pomoć jednog balona

Grupa od 50 ljudi je pohađala jedan seminar. Odjednom je govornik zastao i predložio jednu grupnu aktivnost. Rekao je svakom da uzmu po jedan balon i da na njemu napiše svoje ime. Potom svu sve te balone stavili u jednu prostoriju u koju su svi ušli.
Onda su dobili zadatak da u roku od 5 minuta pronađu balon sa svojim imenom. Nastao je opšti haos! Svi su se gurala i sudarali u želji da pronađu svoj balon. Poslije pet minuta niko od njih nije uspio u tom cilju. Potom su zamoljeni da uzmu balon koji se nalazi najbliže do njih i da daju osobi čije ime na njemu piše.
Poslije minut-dva svako je ima balon sa svojim imenom u ruci. Govornik se tada obratio svima: – Upravo se i ovo dešava sa našim životima. Svako užurbano traga za svojom srećom ne znajući gdje je, a naša sreća se nalazi u sreći drugih ljudi, dajte im njihovu sreću i tada ćete dobiti svoju. To je svrha čovjekovog života..