Sat rođenja i karakter: U KOJE DOBA SE RAĐAJU MJESEČARI, VJETROPIRI, TALENTI…?

Karakter zavisi od toga da li ste jutarnje, popodnevno ili noćno dijete!
Kao što svaki dan u mjesecu ima svoju numeričku vibraciju, tako i svaki sat u danu ima određenu astrološku frekvenciju, sto umnogome utiče na oscilacije našeg bioenergetskog naboja. Ovo je od posebnog značaja za sat našeg rođenja, ako znamo da se uticaj određenih planeta smenjuje u krugu od 24 sata.

Naime, nije svejedno da li smo rođeni ujutro, u podne, ili kasno uveče. Neke svoje postupke, stavove i raspoloženja bolje ćemo razumjeti ukoliko znamo numeričku vibraciju sata našeg rođenja!

Krug od 24 sata podijeljen je na šest numeričkih stanica. Prva numerička stanica je između nula i četiri sata, druga između 4 i 8 sati, treća između 8 i 12, četvrta između 12 i 16, peta između 16 i 20, i šesta između 20 i 24, odnosno nula sati.

Između nula i četiri sata:
Vi ste tihe i smirene prirode. Volite da sanjarite i gradite kule u oblacima. Imate bujnu maštu, ali se teško snalazite u svijetu fizičke stvarnosti. Rođeni ste fantast i pjesnik, pa vas stoga ljudi ne razumiju. Pomalo ste mjesečar i vjetropir, no, imate plemenitu dušu.

Između četiri i osam sati:
Vas odlikuju hitrina i sklad. Uporni ste i ustrajni u svim poslovima, a naročito u praktičnim stvarima. Malo ko se snalazi u svijetu kao vi. Težite za time da drugima budete uzor, da se neprestano dokazujete.

Između osam i dvanaest sati:
Imate mnogo vjere, nade i optimizma. Živahni ste, stalno u stvaralačkom nemiru. Svuda zračite nesebičnu ljubav i magnetsku toplinu. Osjećajni ste i produhovljeni. Imate naklonosti prema umjetnosti i filozofiji, odlikuju vas vrline i talenti.