Sarajka otkriva: Babilonski bogovi i početak masonerije: KOGA PREDSTAVLJA KIP SLOBODE?

Izvorni osnivač babilonskog sistema je Nojev praunuk Nimrod, kojeg je babilonski narod prije šest hiljada godina počeo prihvaćati kao boga…

Nimrod je bio graditelj čuvene Babilonske kule, koja će postati temeljem masonerije. Babilonska kula simbol je neostvarene čežnje, bunta, revolta usmjerenoga ka Bogu na ‘nebesima’. Nimrod je oko sebe imao zidare (arhitekte), koji su u ta vremena, stara 6000 godina, predstavljali najprominentniju intelektualnu elitu.

Tu nalazimo prvobitna okupljanja zidara i tu je početak masonerije.

Nimrodovo ime na hebrejskom dolazi od riječi ‘Marad’, što znači ‘onaj koji se pobunio’ (Prva knjiga Mojsijeva 10:6, 8-12). Mnogi stari zapisi sadrže obilje podataka o ovom čovjeku, začetniku velikog, organizovanog, opštesvijetskog otpada od Boga, koji i dan danas preovladava cijelim svijetom.

 Dosegnuti nebesa

Prema 11. poglavlju Knjige Postanka babilonska kula je bio toranj kojeg su sagradili ljudi, Noini potomci, ujedinjeni u namjeri da dosegnu nebesa. Nimrod se namjeravao na taj način razračunati sa pravim Bogom. Bog se razljutio zbog ljudske oholosti, te je srušio toranj…

Nimrod je bio veliki zlikovac i diktator. Za njega se tvrdi kako se oženio rođenom majkom Semiramidom. Nakon Nimrodove iznenadne smrti njegova majka-žena počela je propagirati zlu doktrinu po kojoj je Nimrod navodno preživio smrt tako što je postao duh.

Semiramida je tvrdila kako je preko noći iz jednog mrtvog panja izraslo razgranato zimzeleno drvo koje simboliše Nimrodovo rođenje u novi život. Propagirala je i to da svake godine na svoj rođendan Nimrod posjećuje to zimzeleno drvo i ostavlja poklone na njemu. Dan Nimrodovog rođenja bio je 25. decembar!

Spletkama i manipulacijama, Semiramida je uspijela postati babilonska ‘carica nebeska’, a Nimrod, ‘nebeski božanski sin’. Od tada su glavni predmeti obožavanja u tom lažnom babilonskom sistemu, a sam kult proširio se po cijelome svijetu. U različitim zemljama i na različitim jezicima ‘majka i sin’ nose različita imena. U Egiptu su poznati kao Izida i Oziris, u Aziji kao Cibela i Dijus, a u paganskom Rimu kao Fortuna i Jupiter.

Tokom vremena, nastaju nove religije i nova božanstva, ali sve po uzoru na njihove drevne bogove. Božanstva nose druga imena, ali se uvijek radi o istom konceptu. Semiramida je vrlo značajna, jer je ona njihova božica-majka. Često je predstavljaju s vijencem zvijezda na glavi.

Profit i trgovina

Loze koje su potekle iz Babilona sele u Evropu, noseći sa sobom svoje drevne simbole i vjeru. Postaju vrhovna evropska aristokracija te se infiltriraju u politiku, vlast, sve institucije te bankarstvo. Ti ‘prosvijetljeni’ vladari svijeta iz Babilona, koji se nazivaju iluminati, kroje novoosmišljen sistem profita i trgovine uz pomoć ratova i manipulacije. Još jedno ime za istu božicu koju iluminati i dan danas štuju jeste Evropa.

Božica Semiramida je oduvijek prikazivana kao žena sa šiljcima okoglave, te bakljom (ili križem) u rukama (baklja je simbol Nimroda). Dakle, baš kao Kip slobode! Uz to, simbolizira je i 12 zvjezdica. Božica Semiramida je upravo tako prikazivana na antičkim novčićima. Dvanaest zvjezdica na evropskoj zastavi ne simboliziraju države, nego su to babilonske zvijezde koje pripadaju babilonskoj božici Semiramidi.

Kip slobode, božica Semiramida, dar je francuskih masona iz Pariza i on predstavlja sve samo ne slobodu. Simbolizira ropstvo ali i ovu misao: ‘Dobrodošli u SAD, zemlju koju su su osnovali iluminati iz Evrope’. Autor Kipa slobode je francuski mason Frederic-Auguste Bartholdi, a lice toga kipa oblikovao je prema licu svoje majke.

Unija 2002. godine izdaje kovanicu baš sa likom Semiramide. Jasni simbol iste organizacije koja je oformila Evropsku Uniju i koja njome vlada. Semiramida se nalazi na kovanici od dva eura (treća slika).

Kip babilonske božice nalazi se na mnogo mjesta, tako i pred zgradom Evropskog parlamenta ..

(Sanela Dizdarević/arhiv Aure)