Saobraćajno ludilo: Pogledajte na šta su ličile ulice San Franciska prije saobraćajnih pravila

Saobraćajna pravila predstavljaju niz propisa – jedinstvenih pravila, kojima se reguliše ponašanje učesnika u saobraćaju kako bi se saobraćaj sigurno i nesmetano odvijao.

Pravila saobraćaja, između ostalog, rješavaju razne moguće konfliktne situacije u saobraćaju na putevima, koje mogu nastati među učesnicima u saobraćaju. Na primjer, u situaciji gde se rješava prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju na raskrsnici.

Upravo, ta pravila nekada nisu postojala, pa je situacija na ulicama bila prilično haotična. O čemu najbolje svjedoči snimak koji možete pogledati u nastavku ovog teksta…

Kratki film koji je snimljen na ulicama San Franciska, davne 1906. godine, prikazuje prilično haotično stanje u saobraćaju.

Automobili su se pojavili na ulicama u trenutku kada su saobraćajana kultura i propisi bili još u razvoju. Na putevima su se pre njih već kretali pješaci, biciklisti, kola koja vuku konji, tramvaji koje vuku konji, ali i oni na električni pogon, pa čak i jahači na konjima…

Pojava motornih vozila na ulicama samo je napravila još veći haos, ali je, istovremeno, zahvaljujući postepenom rastu brzine automobila i povećanju opasnosti od nezgoda, doprinela da se ubrza uvođenje regulacije u tadašnji saobraćajni nered.

Na ovom zanimljivom filmu, koji je snimljen kamerom sa prednje strane tramvaja u pokretu, može se vidjeti kako je funkcionisao saobraćaj u jednom užurbanom gradu kao što je San Francisko na početku 20. vijeka.
Ako ste se zapitali kako je moguće da se, i pored potpuno haotičnog kretanja većine učesnika u saobraćaju, nije dogodila ni jedna nezgoda, odgovor se vjerovatno krije u malim brzinama tadašnjih vozila, bilo da je riječ o zaprežnim vozilima, tramvajima ili automobilima.