Samački život loše utiče na zdravlje muškaraca

Novo istraživanje koje je objavljeno početkom ove sedmice pokazuje da samački život posebno negativno utiče na muškarce.


Istraživanje je proučavalo uzorke krvi 4835 učesnika iz Copenhagen Aging and Midlife Biobanka kako bi se ispitao nivo upalnih procesa.

Pronašli smo značajnu povezanost između prekida partnerstva ili godina samačkog života i problema s upalama kod muškaraca – rekla je dr. Karolina Davidsen, naučna saradnica na Odjelu za javno zdravstvo na Univerzitetu u Kopenhagenu.
Istakla je da kod žena to nije slučaj.

Najnovija studija mogla bi osvijetliti rizike za muškarce koji žive sami, ali zdravlje je višestruko i praćenje faktora rizika, maksimiziranje dobrobiti i liječenje upala koje se pojave uz pomoć vašeg ljekara mogu pomoći pacijentima da žive zdravim životom – navodi se u istraživanju.
Studija, objavljena u časopisu BMJ, proučavala je i godine života samaca.

Za neke je činjenica za žive samački život čak i prednost, smatra Elyakim Kislev, docent na Hebrejskom univerzitetu u Jeruzalemu. Kislev je analizirao američke i evropske baze podataka, uključujući US Census Bureau i European Social Survey, kao dio ispitivanja trendova kod samaca i onoga što je neke samce činilo sretnim.

Proučavao je običaje u više od 30 zemalja i vodio više od 140 intervjua sa samcima u SAD-u i Evropi – s ljudima između 30 i 78 godina koji su zajedno predstavljali mješavinu spolova, seksualnosti te socioekonomskog i etničkog porijekla.

Otkrio je da ključne razlike između sretnih samaca i nesretnih samaca općenito ovise o tome jesu li internalizirali stereotipe o tome da su sami ili im je svejedno.

Samoća nekih sretnih samaca također je nadoknađena sticanjem uzbudljivih iskustava, poput putovanja ili pronalaženja novih hobija- rekao je Kislev.