S koliko se godina ljudi prestaju toliko brinuti ?

Ljudi često povezuju zadovoljstvo s povoljnim životnim okolnostima, a zabrinuost onda kada stvari krenu u suprotnom smjeru od očekivanog, no novija istraživanja povezuju ih i sa godinama.

Nije sve u životnim okolnostima, ima nešto i u godinama.

To posebno vrijedi kada su u pitanju dva osjećaja, koja osjećamo baš svi, a to su zabrinutost i zadovoljstvo.

Ljudi često povezuju zadovoljstvo s povoljnim životnim okolnostima, a zabrinuost onda kada stvari krenu u suprotnom smjeru od očekivanog, no novija istraživanja povezuju ih i s godinama, što možda niste očekivali.

Istraživanje je provedeno u 160 zemalja, a rezultati su pokazali kako su ljudi najmanje zadovoljni životom u dobi između 45. i 54. godine, kao razdoblju kada su izloženi najvećoj količini stresa i ljutnje.

Unatoč takvoj “krizi srednjih godina”, ovo razdoblje je prema istom istraživanju, plodno tlo za produktivnost na poslu.

Tako se zabrinutost počinje smanjivati s 50 godina, dok pad razine ljutnje kreće već u 45. godini.