Ruski kozmolozi: “Vanzemaljci se kriju u crnim rupama”

Vanzemaljci možda žive i skrivaju se unutar supermasivnih crnih rupa, što ih čini nemogućim za uočavanje, navodi se u šokantnom novom istraživanju jer vodeći fizičar ukazuje na to da postoji tačka iznad konačnog horizonta crne rupe koja bi mogla biti pogodna za život.


Crne rupe imaju tako ogromnu gravitacinu silu da kada neko dođe do konačnog horizonta – tačke bez povratka – čak ni svjetlost ne bi mogla da pobjegne od gravitacije crne rupe.

Međutim, nova istraživanja su otkrila da ako je civilizacija dovoljno napredna, više od nas, mogla bi kreirati tehnologiju koja može da prođe kroz ovaj konačni horizont a da ne bude uvučena u ambis crne rupe.

Ruski kosmolog Vjačeslav Dokučaev sa Instituta za nuklearna istraživanja u Moskvi i ruske Akademije nauka je rekao: “Mi imamo teoriju da napredne civilizacije možda bezbjedno žive u supermasivnim crnim rupama u galaktičkim jezgrima, nevidljivi spolja.“

Dokučaev kaže da bi crna rupa morala da se rotira, što bi fotonima i česticama unutar nje omogućilo da opstanu u stabilnim periodičkim orbitama.

Istraživanje ovog kosmologa pokazuje da je “život unutar vječitih crnih rupa u principu moguć, ako se ove crne rupe rotiraju i dovoljno su masivne da oslabe plimske sile i zračenja gravitacionih talasa do prihvatljivog nivoa.“

Dokučaev je dodao: “Gola centralna singularnost osvetljava orbitirajuće unutrašnje planete i objezbeđuje snabdjevanje energijom za održavanje života.“

Ako bi došli do konačnog horizonta crne rupe, primjetili bismo dimenziju koja je više poput vremena nego poput prostora – nešto što bi ljudima bilo nemoguće da shvate.

Ali iznad toga je Cauchy horizont gde biste još jednom mogli da vidite prostornu, ili fizičku, dimenziju.

Dokučaev kaže da je to mesto gdje bi mogle živjeti napredne vanzemaljske vrste.

On je rekao: “Ovaj interni domen crne rupe, skriven od strane cijelog horizonta iz čitavog spoljnog univerzuma, zaista je pogodno mjesto za bezbjedno naseljavanje.“

“Jedina stvar koja je potrebna jeste da svoje vozilo ili svoju planetu postavite na stabilnu periodičnu orbitu unutar crne rupe.“

“Ipak, vrijedi pomenuti i neke teškoće (ili prednosti?) života unutar crnih rupa, kao što je kršenje uzročnosti i rastuća gustina energije u neposrednoj blizini Cauchy horizonta.“