Riješite zadatak: ZA KOLIKO NOVCA OVA DAMA JE PREVARILA TRGOVCA?

Pokušajte riješiti ovaj zadatak. Napišite svoj odgovor, ali dobro provjerite…

Kažite mnam tačno za koliko novca je dama prevarila trgovca?