Riješite test i PROVJERITE JE LI VAM RAZVIJENA INTUICIJA

Za svako pitanje, odgovor je jednostavan – “ da“ ili „ne“. Na kraju saberite svoje odgovore i u rješenjima saznajte da li slušate svoj unutrašnji glas, koliko, te da li ga uopšte posjedujete.

1 . Prije nego što počnete da radite, da li pažljivo analizirate sve “ za “ i “ protiv “?
2. Da li vam se snovi često ispunjavaju?
3 . Da li često sumnjate da ste donijeli pravu odluku?
4 . Ako se puno trudite da nešto postignete, da li se često događa ono što ste htjeli?
5 . Da li rado poslušate savjete iskusnijih kolega?
6 . Da li vam se dešava da osjetite šta će se dogoditi mnogo prije nego što se to zaista dogodi?
7 . Da li često sumnjate da ste dobili ono što vam je stvarno potrebno?
8 . Da li unaprijed znate kako će tačno vaš problem biti riješen ( na primjer: prilikom upisa na fakultet ili kad konkurišete za posao )?
9. Vjerujete li da je pogađanje unaprijed onoga što će se tek desiti – loš predznak?
10 . Vjerujte li da, ako se zaista potrudite, možete da pogodite misli osobe koja je važna za vas ?

REZULTAT:
– Ako ste odgovorili “da“ na većinu pitanja s parnim brojem ( 2, 4, 6, 8, 10)
Imate vrlo razvijenu intuiciju. Možda se čak i previše oslanjate na nju, pa često donosite impulsivne odluke. Uključite logiku i malo utišajte svoj unutrašnji glas.
– Ako ste odgovorili “da“ na većinu pitanja s neparnim brojem ( 1, 3, 5, 7, 9 )
Vi ne čujete svoj unutrašnji glas. Oslanjate se samo na racionalno razmišljanje, što vam može stvoriti puno problema u životu. Pomoći će vam da ojačate svoju intuiciju i da je često koristite.
– Ako ste odgovorili “da“ na isti broj pitanja sa parnim i neparnim brojem
Vi bezuslovno slušate svoj unutrašnji glas, ali se i pribojavate da vam to u nekim situacijama može učiniti i lošu uslugu. U pravu ste! Intuicija i zdrav razum, u ravnoteži jedno sa drugim. Pomoći će vam da donosite uvek prave odluke.

(aura.ba)