Rijaliti serijali su simboli svemoćne vlasti koja teži oduzimanju privatnosti, navikavaju nas kontrolu, poslušnost i potčinjenost…

Mislim da je mnogima već donekle jasno šta rijaliti serijal pod nazivom ”Veliki Brat” simbolizira. Termin ”Veliki Brat” asocira na nešto davno spomenuto u fiktivnoj književnosti, za što smo sigurni da ima veze i sa stvarnošću, kao i politikom koja određuje našu sudbinu. Ja ću se potruditi da našim pretpostavkama dam tehnički i teoretski okvir.

Termin ”Veliki Brat”, koji se koristi u istoimenom rijaliti serijalu ”Veliki Brat”, proizašao je iz romana ”1984.”, Džordža Orvela, objavljenog 1949. godine. Ovaj futuristički roman jeste, u principu, jedna politička satira, koja govori o totalitarnom uređenju države na čijem čelu se nalazi vladar pod nazivom ”Veliki Brat”. Smisao romana je u tome što vlada drži svijet neprestano na budnom oku, kontrolišući njegovo ponašanje oduzimanjem prava na privatnost. ”Veliki Brat” je simbol svemoćne vlasti, koja nadzire svakoga u svaka doba putem teleekrana postavljenih na svakome mjestu, pa čak i u toaletima.

Ovaj, šest decenija star, roman upozorava na to kako će svijet izgledati u budućnosti. Džordž Orvel, koji šalje važne poruke ovim štivom imao je uvid u planove iluminata, s obzirom da mu je otac bio mason 33. stupnja škotskoga obreda.

Možemo se prisjetiti osnovnog logo-a ”Velikog Brata” i šta ta simbolika znači iluminatima, bankarskim familijama koje upravljaju planetom. Oko je veoma upečatljivo infiltrirano u čitav rijaliti. Iluminatima ono predstavlja ”svevideće, Horusovo, Luciferovo oko”, koje nikada ne spava i budno motri sve i svakoga u svakom trenutku. Osim osnovne simbolike oka, u rijalitiju nerijetko viđamo pentagrame i ostale okultne dekoracije miljea.

Braća iluminati

Rijaliti šou ”Veliki Brat” predstavlja planetu Zemlju u ”malom”, a koju kontroliše ”Veliki Brat”. Termin koriste iluminati, međusobno se nazivajući braćom. Veliki Brat bi bio najveći među iluminatima, sa najznačajnijom titulom ”Pindar”. Svevideće oko – u romanu ”1984.” jedna institucija koja svakoga nadzire i budno motri u svakom trenutku – jeste vrh iluminata. Iluminati nas nadziru i budno motre u svakom trenutku.

Internet, društvene mreže i mediji omogućavaju im bržu i dostupniju kontrolu naših umova.

Kao što Veliki Brat u ”Kući” kontroliše umove svojih ukućana, na isti način iluminati kontrolišu umove stanovnika ove planete. Prisjetimo se manipulativnih tehnika kojima Veliki Brat čini čudne preokrete u Kući; u jednom trenutku zavađa ukućane, u sljedećem ih miri. Sve što isplanira ostvaruje bez većih teškoća. Veliki Brat ”baca kosku” tamo gdje je potrebno, što je svima jasno.

Mogli bismo ”Velikog Brata” definisati mini modelom planete, gdje postoji potpuna kontrola ljudskog ponašanja u potrebnom smjeru.

Enormni strahovi

U svakom slučaju, oni što posmatraju sve to, mi gledatelji, mogu donijeti veoma groteskne zaključke o ukućanima. Izgledaju nam poput nekih zamoraca kojima se ispire mozak, ako ga uopće imaju. Sve u svemu, djeluju nam glupi, izgubljeni i prestrašeni jer ne znaju kome mogu vjerovati osim Velikom Bratu, što je veoma ironično… Tako i mi, stanovnici Zemlje, izgledamo onima koji nas drže pod kontrolom.

Kao što se ukućanima rijalitija ”baca koska” tamo gdje je potrebno, tako se i nama, stanovnicima planete, ”bacaju misaone forme”. Putem interneta i medija dobivamo milione sitnih poruka kojih nismo niti svjesni i koje nas navode da činimo određene stvari i usvajamo specifične programe. Većina ovih misaonih formi donose sa sobom enormne strahove, jer krajnji cilj je prestrašiti, oslabjeti i izludjeti kako bi se nama lakše vladalo…

(Autor: Sanela Dizdarević/arhiv Aure)