Riba na jelovniku smanjuje rizik od razvoja krvožilnih bolesti

Starije osobe koje jedu ribu nekoliko puta sedmično mogu imati manje šanse da razviju rane znakove cerebrovaskularne bolesti, otkriva nova studija. Cerebrovaskularna bolest (koja se odnosi na poremećaje krvnih žila koji utječu na protok krvi u mozgu) uključuje moždane udare, upozoravajuće mini-udare (tranzitorna ishemijska ataka – TIA) i srodne probleme.

Nedavno objavljena studija obuhvatila je 1.623 osobe starosti preko 65 godina. Njihova prosječna starost bila je 72 godine, a niko nije imao historiju moždanog udara, demencije ili hospitalizacije zbog srčanih bolesti. Učesnici su ispunili upitnike o prehrani i uradili magnetnu rezonancu mozga.

Istraživači su pregledali skenove tražeći tri markera moguće rane cerebrovaskularne bolesti:

-oštećenja od prethodno neotkrivenih, malih moždanih udara,
-abnormalnosti bijele tvari mozga (nervna vlakna) i
-prošireni prostori oko krvnih sudova, ispunjeni tečnošću.

Kod ispitanika koji su redovno konzumirali ribu najmanje dva puta sedmično zabilježena je značajno manja pojavnost ovih markera u poređenju sa osobama koje su izjavile da jedu ribu rjeđe od jednom sedmično. Efekat je bio najizraženiji kod ispitanika mlađih od 75 godina.