Psihotest: Slika koju odaberete je direktan odraz vaše duše

Zamislite da ste napustili tijelo… Koji oblik ćete vi kao duša preuzeti nakon smrti vašeg tijela? Psihologija se skriva iza vašeg odgovora…

Ovaj test je inspiriran radom dvojice japanskih psihologa, Tadahiko Nagao i Isamu Saito i njihovim stvaranjem tehnike proučavanja uma pod nazivom “kokoro” (kokologija).

Kokologija se temelji na psihologiji i ima za cilj otkrivanje skrivenih stavova koje imamo o sebi, drugim ljudima i svijetu kroz niz jedinstvenih igara.

Što je u osnovi smisao ove igre?

U suštini, slika koju ste odabrali je direktan odraz vaših emocija.

Drugim riječima, ova je samo igra koja otkriva vašu sliku o vama samima.

Odmah se odlučite, nemojte puno razmišljati!

Evo slika:

Ako ste odabrali sliku 1 (duša slična tijelu):

Imate zdravo samopoštovanje. Vi prihvatate svoje prednosti i slabosti podjednako. Imate uravnoteženu autopercepciju i njegujete dovoljno ljubavi prema samom sebi.

Sigurni ste u sebe i svoje sposobnosti. Čestitamo!

Ako ste odabrali sliku 2 (velika duša):

Imate tendenciju boriti se s nepotpunim osjećajima. Niste u potpunosti zadovoljni s onim što ste postigli.

Još uvijek osjećate da postoji puno toga što trebate ispuniti u svom životu, a ako ste tome prišli na zdrav način taj osjećaj može poslužiti kao vodič i inspiracija.

Ako ste odabrali sliku 3 (mala duša):

Imate tendenciju da sumnjate duboko u sebe i svoje vrijednosti. Iako imate puno dobrih kvalitete na koje trebate biti ponosni, imate tendenciju da se borite s perfekcionizmom.

Kada prihvatite da ste nesavršeni kao i svi mi ostali, mnogo lakše ćete steći kompletnu sliku o sebi.

Ako ste odabrali sliku 4 (duša bez oblika):

Niste pretjerano opterećeni sobom, to može biti odlika nevjerojatno plitkih ili nevjerojatno mudrih osoba.

Ne smatrate da se možete uspoređivati s drugima, jer niste često preokupirani problemima u vezi sa sobom.

Vi ste neutralni: Ne smetaju vam vaši nedostaci niti ste zadovoljni svojim snagama.