Psiholozi ga koriste godinama: Uradite test koji otkriva da li ste psihopata

Ovaj kratki test koristio se u nedavnom istraživanju tima američkih psihologa koji su pomoću njega otkrivali da li ispitanici imaju odlike psihopata. Uradite ga i saznajte da li se i u vama krije psihopata.

Ovu moralnu dilemu smislila je britanska filozofkinja Philippa Foot i nazvala je “Dilema vagona”, a Judith Jarvis Thomson adaptirala ju je i pretvorila u test prije 32 godine.

Situacija je dosta “jednostavna”. Odbjegli vagon kreće se velikom brzinom prema pet radnika koji se nalaze na šinama. U mogućnosti ste povući polugu i preusmjeriti vagon na drugu tračnicu na kojoj se pak nalazi jedan čovjek. Ako to uradite ubit ćete jednog čovjeka, ali spasiti pet drugih. Većina ljudi je u istraživanju odgovorila da bi skrenula vagon – jedan život naspram pet se čini kao logičan odgovor zar ne?

Međutim, postavlja se sljedeća situacija. Opet, u pitanju je odbjegli vagon koji se velikom brzinom kreće prema pet radnika koji se nalaze na šinama. Sada ste na mostu. Ispred vas je krupan čovjek. Ako ga gurnete njegovo tijelo će spriječiti vagon od kretanja i time ćete spasiti pet ljudi. Da li ćete ga gurnuti?

Pogledajte video u nastavku.

Interesantno je da većina ljudi na ovo pitanje odgovara sa: ne. Postavlja se pitanje zašto. I u prvoj i u drugoj situaciji vi biste žrtvovanjem jednog života spasili drugih pet. Naučnici tvrde da tzv. utilisti na ovo pitanje odgovaraju potvrdno i time poprimaju odlike psihopata. Obje situacije posmatraju racionalno i jednako: jedan život u zamjenu za pet. Ali, suština se krije u “direktnom” i “indirektnom” ubistvu. Dakle, ako ste na pitanje u situaciji broj dva odgovorili sa da, u vama se, prema ovom testu, krije psihopata.