PROROK SE JAVIO SRPSKOM VOJNIKU: Ovako će početi Treći svjetski rat

San – četiri anđela

Za vreme moga služenja 1912. u kasarni u Kragujevcu legao sam jedno veče u krevet, i pošto se začula truba za povečerje, spustio sam pored sebe moju omiljenu knjigu Sveto pismo. Svetlo se ugasilo i ja sam zaspao. U toku noći saznao sam kakve će zadatke srpski vojnik imati u predstojećem ratu. Sanjao sam jednog lepog čoveka sa bradom, počinje Stevan priču i nastavlja:

On je u jednoj ruci držao Sveto pismo, a prstom druge ruke mi je pokazao, meni inače poznati kapitel iz Otkrovenja Jovanovog, gde stoji: Anđeo je odleteo, i dato mu je da odveže četiri anđela koji su bili vezani na velikoj steni iznad Eufrata (Otkr.09,14). On mi je objasnio da su ta četiri anđela Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska!

Onda mi je rekao:

Vaše zemlje će zajednički stupiti u rat protiv turske carevine, pobedićete i zauvek ćete se osloboditi Turaka. Ali Bog je ovom hrišćanskom savezu dao moćne ključeve kojima ćete otvoriti vrata Božijeg strašnog suda. Ovaj rat na Balkanu prouzrokovaće dalje i ratove među vama, a potom jedan Svetski rat i to će biti Prvi od tri, koji će doneti svetu do tada neviđeno razaranje i patnju.

Snoviđenje

Uoči rata sa Turcima jedne večeri 1912. u kasarni u Kragujevcu, tada 24-godišnji Stevan je imao snoviđenje Balkanskih i tri svetska rata! Čudnim putevima, ova Bogićeva proročanstva osvanula su u nemačkim i austrijskim novinama, a prevod Slobodana Maričića sa nemačkog prenosi Akademedija Srbija.

Kada izbije Svetski rat zaratiće ceo svet. Srbija će biti na strani pobednika, ali će u velikoj krvi platiti cenu u tom ratu. Ne dugo posle ovoga počeće i Drugi svetski rat u kome će ratovati i ginuti još više ljudi po celom svetu nego što je to bilo u Prvom. Taj Drugi će biti samo nastavak Prvog, kao što će Treći biti nastavak Drugog. Strašni Božiji sud odredio je da sva tri rata počnu nekako u vezi sa Balkanom i svuda će biti mrtvih srpskih vojnika!“

Stevan je ispričao da mu je rečeno da će posle tog Trećeg svetskog rata, kada se sve okonča svojom voljom stvoriti mir i Carstvo na zemlji sa vladom koja će biti vlada ujedinjih naroda, a da će ceo svet biti jedno veliko selo.

Dočekao je Stevan i Prvi svetski rat i njegov završetak, sve kako je Rodni predskazao

– Kada mi se javljao iako su prošle nekolike godine, on je izgledao jednako star, uvek sa lepom bradom i licem četrdesetogodišnjaka, kao prvi put kada mi se prikazao. A ja sam stario. No da nije bilo njega, ja sigurno ne bih doživeo da ovo sve ispričam. Doživeo sam da živim u Jugoslaviji, ali je sve nekako mirisalo na rat a on mi je ispričao kada će i kakav biti taj Drugi svetski rat. Tako kako mi je najavio sve se tako dogodilo. I to sam zahvaljujući njemu preživeo. Ali jednom prilikom u snu on mi je rekao da će Treći svetski rat biti najstrašniji od svih. On će doći iznenada, odjednom bez ikakve najave i svi će biti iznenađeni – pričao je Stevan Bogić.

OPIS TREĆEG SVETSKOG RATA

– U vreme kada bude ovaj rat trajao niko i nigde neće biti siguran. Vatrene, otrovne i smrtonosne kugle će dolaziti sa neba, izletati iz vode i sa zemlje – ˜rekao mi je on.

˜˜”Tvoja zemlja biće bojno polje najjačih, a broj mrtvih će biti veći od svih u ratovima do sada zajedno. Jednoga dana kada počne, na radiju će se čuti samo brujanje i ništa više, niko neće znati šta se u celom svetu događa.”

Prema Stevanovom snovima, biće dosta preživelih, a to će biti oni koji budu mogli da predosete ovaj jezivi rat i katastrofu. Svi će primetiti, ali niko neće obraćati pažnju na znamenje prirodnih pojava, nepodnošljivu toplotu ili drugde ekstremnu hladnoću, jaka strujanjanja vazduha i oluje, i iznenadne katastrofalne zemljotrese.

Kilo zlata za litar vode

Hrana, voda, voće i sve ostalo biće zatrovano. Skoro da neće biti mesta na zemlji gde će se naći ispravna voda i hrana.

Preživeće oni koji hranu i vodu budu sklonili da se ne zatruje, jer sve što ostane napolju biće smrtonosno.

– Biće mesta na zemlji gde će ljudi ići i plaćati kilo zlata za litar vode ili veknu hleba. Mnogi će se kajati što su bacali flaše umesto da su ih napunili vodom i zakopali u zemlju ili napunili burad u podrumima, umesto sa vinom i rakijom, sa pšenicom, kukuruzom i brašnom – preneo je Stevan.

Kada sam pitao Rodnija koliko će dugo trajati taj pogrom (Treći rat), on mi je odgovorio: „Neki od onih koji su rođeni 1912. godine, kada ste vi Srbi, Crnogorci, Grci i Bugari otvorili vrata Strašnog suda doživeće i preživeće Strašni Božiji sud.

Biće jedna religija i jedan svetski jezik

Tada će doći novo vreme, svet će se reformisati, ujediniti, počeće novi sistem života, novi kalendar.

Jedna religija i samo jedan svetski jezik. Ljudski razum će spoznati jedan drugi jednostavan sistem ishrane. Medicina će napraviti najviše uspeha sa jednim pronalaskom i tako produžiti životni vek, ali sve to će potrajati dok dođe u red – napisao je Stevan.

Nemačka će biti pregažena Ruskim tenkovima

Ovo je samo jedan deo svedočenja Stevana Bogića. Rusija i Kina sa jedne, Amerika i Evropa sa druge strane. Zanimljivo je da se gotovo nigde ne pominje da će Nemačka, inače jedna od vodećih vojnih sila u Evropi i svetu učestvovati u Trećem svetskom ratu, koji će prethoditi Apokalipsi. Međutim, ta zemlja će biti jedna od najviše opustošenih zemalja u predstojećem sukobu, jednostavno biće „bukvalno pregažena“ ruskim tenkovima, kao i Belgija, Poljska, Češka, Francuska i sve što se nađe ruskim armijama na putu, prema izlazu na Sredozemno i Jadransko more.

Ruski tenkovi kroz Beograd

Kada već pominjemo Jadransko more, nezaobilazan je kao i uvek Beograd. Delovalo mi je prilično zastrašujuće, kada sam pročitala da će ruski tenkovi projuriti kroz Beograd! Međutim, čitajući dalje stoji sledeće:

“Rusi će se preko noći naći u Beogradu i odatle krenuti put Jadrana i drugim pravcima, kako bi pokorili celu Evropu. I dalje… U Beogradu će im se pridružiti SRBI.“

Ništa više od toga, pa moramo špekulisati pretpostavkom, da će srpski dobrovoljci krenuti sa Rusima, da bi oslobodili okupirane srpske zemlje.

Rusi će zauzeti Istanbul, najvažnije izvore nafte na Bliskom istoku i pobediti Amerikance, koji će ih napasti kako bi povratili svoje interesne zemlje.

Francuska će takođe biti okupirana. Pariz sa Ajfelovom kulom sravnjen sa zemljom. Prema proročanstvu na ove događaje nećemo dugo čekati. (dnevno.rs)