Propolis treba da bude dio svake kućne apoteke

Rješenja za zdravlje osim službene medicine nudi i priroda, a jedan od lijekova na koje se u tome pogledu možete osloniti jest i propolis. Savršena namirnica koja hrani, ali i liječi ljudski organizam.

Propolis je zajednički naziv za smjesu smolastih supstanci koje pčele skupljaju s cvijetova raznih biljki, enzimi ga modificiraju tako da najvažnije supstance, odnosno flavonoditi postaju aktivne stvari.

Propolis osim specifičnog izgleda odlikuje i gorkast okus, te aromatičan miris, njegov sastav ovisi o biljnim vrstama s kojih pčele skupljaju materijal, kao i od godišnjeg doba, no u tradicionalnoj medicini koristi se preko 2000 godina što potvrđuju brojni povijesni spisi starih Egipćana, Arapa, Grka pa i Rimljana.