Promijenite način razmišljanja: 21 znak da nemate povjerenja u sebe

Način na koji se odnosite prema sebi na dnevnoj bazi može da pruži određene kritične povratne informacije o vašem trenutnom nivou samopovjerenja. Uporedite vaš nivo saglasnosti sa izjavama ispod, kako biste otkrili misli i uvjerenja koja su prisutna u vašoj svijesti, a koja podrivaju vašu sposobnost da sebi vjerujete u potpunosti.

 • Teško mi je da prepoznam, shvatim ili da vjerujem u moju urođenu vrijednost.
 • Prihvatam negativne poruke koje sam primila u djetinjstvu.
 • Mislim da sam mogla uraditi nešto da primijenim ili zaustavim zlostavljanje, zanemarivanje ili odbacivanje u djetinjstvu koje sam doživjela.
 • Radim stvari kako bi sebe i svoje vrijednosti pokazala i dokazala drugima.
 • Trudim se da kontrolišem sve oko sebe kako bih se osjećala sigurno.
 • Poredim izbore koje sam napravila sa izborima koje su napravili drugi.
 • Minimalizujem ili negiram svoje vlastite potrebe.
 • Ponekad je teško prepoznati ili reći istinu.
 • Nisam u stanju da pronađem ili vrednujem svoj sopstveni glas.
 • Nisam u stanju ili ne želim da prepoznam ili osporim samosabotirajuće ili samodestruktivne misli, uvjerenja i obrasce ponašanja.
 • Sklona sam katastrofiranju. Primjera radi: u stalnom sam iščekivanju neuspjeha, razočarenja ili izdaje.
 • Psihički oživljavam ili u mislima ponavljam prošle traume ili neželjene događaje.
 • Govorim sebi na negativan i štetan način i dopuštam mom negativnom egu da uzme primat.
 • Učestvujem u samosabotirajućem ili ponavljanju kompulsivnog ponašanja koje stvara osjećaj srama, krivice ili samokažnjavanja.
 • Kršim obećanja koja sam dala sebi.
 • Ne uspijevam da ispunim obaveze i/ili obećanja koja sam dala drugima.
 • Teško mi je da završim ono što sam počela.
 • Zadržavam bijes, ogorčenost ili sam zlurada (ili negativno pričam) prema onima za koje mislim da su me povrijedili ili oštetili na bilo koji način.
 • Negiram ili svodim na minimum svoju moć izbora.
 • Prepuštam se na milost i nemilost drugima, dozvoljavajući im da odlučuju za mene.
 • U veoma velikoj mjeri se oslanjam na fizička čula prilikom donošenja odluka i često nisam povezana sa svojim instinktima, intuicijom i unutrašnjim smjernicama.

(minimagazin.info)