Proizvodi za tijelo i čišćenje domaćinstva su glavni uzrok leukemije!

Agencija za zaštitu životne sredine SAD-a (EPA) je potvrdila da je formaldehid – uobičajeni sastojak u proizvodima za pranje tijela i čišćenje domaćinstva – glavni uzrok leukemije.
U šokantnom priznanju tokom saslušanja u Senatu krajem januara, Ed Marej je upitao tadašnjeg direktora EPA-e Skota Pruita o opasnostima koje predstavlja formaldehid.


“Ja to shvatam,“ rekao je senator iz Masačusetsa, “tako da je EPA došla do zaključka da formaldehid uzrokuje leukemiju i druge karcinome i da je ta završena nova procjena spremna da bude objavljena za javnost, ali je zadržana.“

“Znate, ja to shvatam slično kao i vi,“ odgovorio je Pruit.

Nymag.com izvještava: Formaldehid je jedna od najzastupljenijih industrijskih hemikalija u SAD. Nalazi se u većini drvenog namještaja na kojima Amerikanci sjede, proizvodima za pranje tijela koje koriste – i, za one koji žive u blizini velike rafinerije, u vazduhu koji udišu. A ovdje je, direktor agencije odgovorne za zaštitu američkog naroda od toksičnih hemikalija rekao, pod zakletvom, da je on nekako nejasno svjestan izvještaja koji povezuje formaldehid sa raznim terminalnim bolestima, prenosi Webtribune.rs.

Da je taj izvještaj objavljen – a njegovi nalazi nezavisno potvrđeni od strane Nacionalnih akademija nauka – onda bi EPA pojačala svoje zabrane na upotrebu hemikalija, dok bi pacijenti sa karcinomom mogli da potegnu ove nalaze u parnicama. Efekat svega ovoga bi bio primoravanje industrije da smanji svoje oslanjanje na formaldehid – i time smanji broj Amerikanada koji pate od leukemije, raka nosa i grla, i niza manje ozbiljnih respiratornih oboljenja.

Pruit je obećao da će ispratiti ovo pitanje – ali nikada nije. A u petak je izvješaj Politico-a ponudio uvid u razlog zašto EPA ćuti.

24.januara su visoki zvaničnici EPA-e održali sastanak sa Panelom za formaldehid Američkog hemijskog veća – industrijska grupa koja predstavlja razne firme, uključujući i Exxon Mobil i podružnicu Koch Industries-a. Dva dana kasnije, lider panela Kimberli Vajs Vajt je napasila EPA-i pismo, rekavši: “Kao što je navedeno na našem sastanku, prevremeno objavljivanje nacrta procene će uzrokovati nepopravljivu štetu kompanijama koje zastupa Panel i mnogim kompanijama i poslovima koji zavise od široke upotrebe ove hemikalije.“

U novembru 2017. godine, Pruit je uklonio više akademskih naučnika iz EPA-inog utcajnog Naučnog nadzornog odbora. Zamenio ih je zagovornicima industrije – među kojima je i Kimberli Vajs Vajt.

Zvaničnici EPA-e koji su govorili za Politico su ekli da je “naučni savjet“ Vajtove i sličnih osoba doveo agenciju do toga da potisne nacrt izvještaja o formaldehidu, kao doo šire “kampanje za podrivanje nezavisnog istraživanja agencije o zdravstvenim rizicima toksičnih hemikalija.“

Ta kampanja je uključila predlog da se ograniči EPA-ina upotreba određenih vrsta podataka o zdravlju ljudi – uz istovremeno zadržavanje posebnog izuzeća za povjerljive studije koje finansira industrija a koje sadrže takve podatke. Pruit i njegovi saradnici su takođe pokušali da odlože objavljivanje studije Zdravstvenog odjeljenjenja koja sugeriše da nevezane hemikalije predstavljaju rizik za zdravlje, čak i na nivoima koje je EPA ranije smtrala bezbjednim – a prošlog maja je direktor EPA-e, koji je strastveno “za život,“ odbacio naučnike njegove agencije i odbio da zabrani pesticid koji je povezan za opštećenjima mozga kod fetusa.

Vladini naučnici nisu uvijek u pravu. Moglo bi se zamisliti da idustrija zagovara podizanje dobronamjernih prigovora na zaključke bilo koje studije. Ali Trampovi ljudi ne pokušavaju da podvrgnu EPA-in izvještaj nezavisnom pregledu – oni pokušavaju da spriječe takav pregled. Kako Politico objašnjava:

Blokirajući izveštaj na prvom koraku IRIS procesa pregleda, određeni politički članovi su ga zadržali od pregleda od strane Nacionalnih akademija nauka, nezavisnog panela vrhunskih naučnika u zemlji koji se moraju umiješati u sve takve procjene rizika. EPA je već platila akademijama 500.000 dolara za taj pregled, što je najviši stepen pregleda koji naučna studija može dobiti, ali taj posao ne može početi dok Pruitovi sradnici ne pošalju studiju.

Bivši zvaničnik je rekao da bi postojao samo jedan razlog da se ne pitaju vrhunski stručnjaci u zemlji da li se slažu sa analizom: “Ne želite odgovor.“