PROFESOR VESELIN ČAJKANOVIĆ: VUK JE SVETA SRPSKA ŽIVOTINJA, SRBI SU NASTALI OD VUKA!

Istoričar religije i profesor Veselin Čajkanović tvrdi da svaki narod vodi porijeklo od neke životinje, a za Srbe vjeruje da je njihov mitski srodnik i predstavnik vuk.

Vuk dobro oličava jednu ljudsku silu koja je veoma složena i raznolika, a njena najupadljivija pojavnost je urođena potreba za slobodom, kao osnovnim uslovom života. Vuka nije moguće pripitomiti, učiniti zavisnim i poslušnim, kao njegovog dalekog rođaka, psa… Za tu slobodu vezan je i snažan osjećaj samopoštovanja i ponosa, bez premca među životinjama, a i među ogromnom većinom ljudi.

Kako i koliko Srbin vjeruje u snagu vučijeg imena govori i to da se u kućama, u kojima su djeca često umirala, novorođenčadima daju imena: Vuk, Vukan, Vukašin, Vijuca, Vujadin, Vičica, Vukica…

Nekada je bilo zabranjeno ubiti vuka. Seljak se smio braniti od njega, ali nije ga smio usmrtiti.

Srbina za vuka vezuje ćud. Vuk je lako prilagodljiv teškim uslovima i spoljnoj okolini, dok mu, sa druge strane, moralni karakter ostaje nepromjenljiv. Ituda i poslovica „Vuk dlaku mijenja, al’ ćud nikako.

Kod vuka je etika isto što i pamet. Vuk ne trpi nikakve kompromise koje vidi kao izdaju svoje etike ili prirode.

U srpskoj kulturi i tradiciji vuku su posvećeni i mnogi praznici i rituali. O vjerovanju u natprirodnu moć vuka govori i to da se uzimala kost, zub ili koža mrtvog vuka i nosila kao zaštita od nečistih i mračnih sila, kao amajlija.