Prodavnica u kojoj se nude besplatni muževi!

Otvorila se prodavnica u kojoj se nude besplatni muževi. Kad žene krenu da odaberu muža moraju da poštuju sljedeća pravila istaknuta na ulazu:

‘Ovu radnju možete posjetiti samo JEDNOM! Možete birati muža na šest spratova. Na bilo kom spratu možete sebi izabrati muža, ili možete da produžite i popnete se na sljedeći sprat. Kada odlučite da se popnete na viši sprat NE MOŽETE se vratiti na prethodni, možete samo otići dole i izaći iz zgrade!’

I tako ode jedna žena u prodavnicu da nađe sebi muža. Na prvom spratu na ulazu stoji natpis: Ovi muškarci imaju posao.

Ona produži na drugi sprat i tamo vidi natpis: Ovi muškarci imaju posao i vole djecu.

Ode na treći sprat i tamo stoji natpis: Ovi muškarci imaju posao, vole djecu i lijepo izgledaju.

Sad je već zadivljena, ali ne moze da se suzdrži i ide dalje na četvrti sprat. Tamo natpis kaže: Ovi muškarci imaju posao, vole djecu, lijepo izgledaju i pomažu oko kućnih poslova.

Brzo žena požuri na peti sprat, a tamo piše: Ovi muškarci imaju posao, vole djecu, lijepo izgledaju, pomažu oko kućnih poslova i veoma su romantični.

Sad je već u velikom iskušenju da ostane i razgleda, ali odlučuje da produži odmah na šesti sprat.

Na šestom spratu nailazi na natpis: Vi ste posjetilac broj 71 456 012. Na ovom spratu nema muškaraca. Ovaj sprat postoji samo kao dokaz da vam se nikada ne može udovoljiti. Hvala što ste nas posjetili! 🙂

Naravoučenije: I odrasli vjeruju u bajke ponekad zar ne? 🙂