Prepoznajte i iskoristite znakove koje vam šalje svemir: Izračunajte svoj sretni broj

Uporedo sa sretnim, može se izračunati i „nesretni broj“. To je također, znak koji vas upozorava da ste u određenom trenutku donijeli pogrešnu odluku, ili da ovaj trenutak nije dobar za ostvarenje vaših ideja ili da stvari neće ići onako kako vi želite.

Lični sretni broj – to je vaš lični svetionik, vaša zvijezda vodilja, znak da ste na pravom putu, kako globalno, tako  u svakodnevnim aktivnostima. Ako znate koji je vaš sretni broj – stalno vam je pred očima. Zapažate ga na kućnim brojevima, na tablicama automobila, novčanicama, na voznim kartama, na displeju monitora…

Ako idete u planiranu kupovinu i na putu do tržnog centra stalno nailazite na svoj sretni broj, to znači da nećete napraviti pogrešan izbog i da ćete imati uspješnu kupovinu.

  Broj sreće

Da biste izračunali svoj sretan broj, potrebna su vam tri datuma rođenja: vaš i vaših majke i oca. Evo i primjera: pretpostavimo da ste vi rođeni 5. maja 1981. godine, vaša majka – 21. avgusta 1960, a otac 17. februara 1958. godine.

Zapišite sva tri datuma brojevima i saberite:

5.05.1981 – 5 + 5 + 1 + 9 + 8 + 1= 29

21.8.1960 – 2 + 1 + 8 + 1 + 9 + 6=27

17.02.1958 – 1 + 7 + 2 + 1+ 9 + 5 + 8= 33

Sada sabiramo dobijene brojeve:

29+27+33=89

Preostaje nam posljednji korak u računanju ličnog sretnog broja. Dobijeni broj moramo podijeliti na tri. Cijeli broj koji dobijete je vaš sretan broj. U navedenom primjeru, to je: 89/3=29.6666. Desetice odbacujemo, dakle vaš sretan broj je  – 29. Vodite računa da se zaokruživanje ne vrši po matematičkim pravilima, nego brojeve iza zareza jednostavno odbacujemo. Potreban nam je samo broj iza zareza.

Broj upozorenja

Uporedo sa sretnim, može se izračunati i „nesretni broj“. To je također, znak koji vas upozorava da ste u određenom trenutku donijeli pogrešnu odluku, ili da ovaj trenutak nije dobar za ostvarenje vaših ideja ili da stvari neće ići onako kako vi želite. I ovaj upozoravajući broj radi po istom principu kao i sretni – počinje prečesto u uporno da vas se nalazi na putu.

Broj koji vas upozorava na nesreću računa se na osnovu punog imena. Da bi se dobio tačan račun, zapišite ime „binarnim kodom“, odnosno za svaki samoglasnik stavite 1, za suglasnik 2. Na primjer čovjek se zove Mujo Mujić – u binarnom kodu to je: 212121212.

Dalje moramo sabrati sve cifre i dobijamo 14. Za Muju Mujića to će biti upozoravajući signal u životu. Kad izračunate svoj sretni i nesretni broj, neko vrijeme pratite u kojim vam se uslovima i prije kojih događaja pojavljuju. Brzo ćete uvidjeti zakonitost i s vremenom naučiti da osluškujete njihove savjete.