Praktični religijski savjeti i metode za očuvanje zdravlja i liječenje bolesti: Ustezanje od hrane je najbolji lijek?!

Haris bin Kaladah uobičavao je reći: ”Apstinencija je sažetak medicine.” Pozivajući se na tadašnje Arape, apstinencija je podrazumijevala privrženost dijeti preventivne medicine da bi se zadržalo dobro zdravlje. Al-Kazim  (sedmi  šiijski  Imam) je rekao: “Ustezanje od nekih vrsta hrane je kralj medicine. Stomak je kuća bolesti. Naviknite tijelo na ono (umjereno) što ste uobičajili!”

Prenosimo dijelove iz knjiga Poslanikova medicina i Mudrosti islamske medicine o, kako tamo stoji, veoma efikasnom načinu liječenja. Riječ je o ustezanju od hrane.

U knjizi Posalnikova medicina stoji kako liječenje nametanjem apstinencije (ustezanja) od hrane implicira dvije stvari: ustezanje od uzimanja štetnih tvari i štićenje konstitucije tijela kroz održavanje zdrave ishrane da bi se zaštitilo od smetnji u prirodnim funkcijama. Kada osnovne tjelesne izlučevine dosegnu nivo propadanja, javlja se potreba za izazivanjem ispravnog načina purgacije.

Zbog toga, srž je medicinske prakse utemeljena na ova dva principa. Postoje dvije vrste apstinencije (ar. himja): ona što sprječava bolest i ona što zaustavlja njene posljedice i dopušta tijelu da je izbaci. Prva vrsta apstinencije jeste preventivna medicina koja sačinjava hranljivu dijetu zdrave osobe, a druga je temeljna, neophodna dijeta za bolesnu osobu.

Kada se jednom utvrdi, ona uzrokuje da bolest zastane i to pomaže da je sposobnost pojedinca izbaci van. Izvor Allahove upute za nametanje apstinencije od hrane dolazi iz Kur'ana, gdje Allah Svemogući kaže: ”Ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite… ” (Kur'an, 4:43).

Hadisi o ustezanju od hrane

Dakle, dozvola je data bolesnoj osobi da izbjegne upotrebu vode kada je njena vanjska upotreba štetna. Opet, ova uputa ukazuje na potrebu za apstinencijom da bi se umanjile sumnjive zdravstvene komplikacije, na taj način utemeljujući temeljno pravilo medicinskog tretmana.

Ibn-Madždže u svojoj zbirci hadisa prenosi da je Ummu el-Munzir bin Kajs el-Ensarijja rekla: ”Allahov Poslanik, s.a. v.s., ušao je u moj šator a s njim je došao Alija, r.a., koji se oporavljao od bolesti. Tu smo imali palmino drvo s grozdovima hurmi koje su visile s njega. Allahov Poslanik, s.a. v.s., stajao je jedući s njega, a Alija, r.a., činio je isto. Allahov Poslanik, s.a.v.s., obratio se Aliji, r.a., govoreći: “Blago, blago, još uvijek se oporavljaš.” Alija, r.a., prestao jesti a ja sam mu pripremila zdjelu repe kuhane sa ječmom. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je potom rekao Aliji, r.a.: “Jedi ovu hranu, jer je ona prikladnija za tebe.”

Našli smo u zbirci hadisa od Ibn-Madždžea da je Suhajb rekao: “Jednom sam došao u posjetu Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., koji je jeo hljeb i hurme. Rekao mi je: ‘Dođi i jedi.’ Tako sam sjeo i počeo s jedenjem hurmi. Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi je rekao: “Jedeš li hurme kad patiš od konjuktivitisa?” Odgovorio sam mu: ‘O Allahov Poslaniče, žvačem na drugoj strani!’ Čuvši to, Allahov Poslanik se nasmijao.”ž

U drugom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada Allah voli roba, On ga štiti od nedaća ovog svijeta, kao što neki od vas ne prestaju štititi svog pacijenta od hrane i pića.” Kao što su i obična obraćanja: “Nametanje apstinencije od hrane i pića jeste najbolja medicina”; “Stomak je boravište svake bolesti” i “Liječite svaku osobu onim na što je njen stomak navikao”; sve ove izreke obraćanja su arapskog liječnika Harisa bin Kaladaha, i neispravno je pripisati ih Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Nekoliko učenjaka hadisa slažu se po ovom pitanju. Ipak, preneseno je da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Stomak je središnja zdjelica tijela a vene su povezane na njega. Kada je stomak zdrav, vene će cirkulirati isto, a kada je stomak truho, vene će apsorbirati ovakvu trulež i tkivo također.”

Haris bin Kaladah uobičavao je reći: ”Apstinencija je sažetak medicine.” Pozivajući se na tadašnje Arape, apstinencija podrazumijevala je privrženost dijeti preventivne medicine da bi se zadržalo dobro zdravlje. Oni su također tvrdili da dijetalna “himja” za zdravu osobu ima isto značenje kao period oporavljanja koji je potreban za ozdravljenje osobe; i odavanje hrani od zdrave osobe jeste kao truhlenje tjelesnih izlučevina u bolesne osobe. Naravno, nametanje apstinencije od štetnih tvari za bolesnu osobu i ograničavanje njenog unosa hrane kada je osoba u oporavljanju jeste najkorisnije za njegov oporavak.

Za vrijeme ovakvog perioda, konstitucija tijela još uvijek jača i njegov digestivni trakt je slab. Njegovo zdravlje tada je najpodložnije degeneraciji i on rizikuje od ozbiljnog ponovnog vraćanja bolesti. Ovakvo vraćanje može biti gore nego početna bolest i kritičnije je za zdravlje.

Objašnjenje slučaja

Trebamo znati da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., dao Aliji, r.a., najbolji medicinski savjet kada mu je zabranio jesti svježe zrele hurme dok se oporavljao. U njegovom slučaju, svježe zrele hurme koje su ljudi tog doba vješali u svojim domovima u grozdovima, u poređenju sa ostalim vrstama voća teške su za digestiju kada je stanje pojedinca slabo, i kada je “priroda” ne može trošiti lahko zbog toga što je zauzeta izbacivanjem bolesti. Ovo je pogotovo tačno u odnosu na određene vrste hurmi koje su teške za stomak. Stoga, njihovo jedenje u toku perioda oporavka donosi više štete nego koristi za pacijenta.

U ovom slučaju, ono što ostane od bolesti može da stagnira u tijelu ili da možda napreduje dalje. Kada se Ummu el-Munzlr pojavila Aliji, r.a., s posudom repe kuhane sa ječmom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., pozvao ga je da jede iz nje, jer je ova vrsta hrane zdravija za pacijentov oporavak. Voda u kojoj je kuhana repa hladi stomak, djeluje kao purgativ i laksativ i osigurava potrebne sastojke za pacijenta. Ovakav je obrok posebno koristan kada je ječam kuhan sa stabljikama i lišćem repe. Ova vrsta obroka osigurava najbolju ishranu za osjetljiv stomak i ne uzrokuje propadanje tjelesnih izlučevina.

Zejd bin Eslem prenio je da je Omer bin Hattab, r.a., jednom bolovao od visoke vrućice. Bio je stavljen na striktnu dijetu i traženo je od njega da se uveliko susteže od ikakve hrane i pića. Za vrijeme bolesti, i bez gladi, Omer, r.a., sisao bi ponekad košpicu hurme. U zaključku, dijetalna apstinencija od hrane za bolesnu osobu u vrijeme ranih stadija njene bolesti jeste najbolji lijek prije uzimanja lijeka, a kada je lijek prijeko potreban da se suprotstavi bolesti, apstinencija sprječava komplikacije i pomaže tijelu da kontroliše širenje bolesti.

Mudrost islamske medicine

O ustezanju od hrane postoje još brojni savjeti. Neke od njih prenosimo iz knjige Mudrosti islamske medicine u kojoj između ostalog piše:

Predostrožnost protiv prejedanja temelj je medicinskog tretmana, umjerenost u jelu u skladu sa potrebama i  zahtjevima  zdravog  tijela,  zahtjev  za  odmorom  i  mirom  nakon pretrpljene bolesti, apstinencija od određenih vrsta hrane, prilagođavanje tijela  redovnim  radnim ciklusima, ustezanje od uzimanja lijekova bez potrebe i u pretjeranim dozama,  pojašnjavanje prirodnih elemenata i konstitutivnih dijelova  tijela, čak  i ukazivanje na umjetno disanje – sve su to opći medicinski savjeti koji se ne tiču samo pojedinca, zemlje ili regiona.

Al-Kazim  (sedmi  šiijski  Imam) je rekao: “Drži se podalje od ljekara sve dok si dobro, jer to je slično građevini – malo oštećenje vodi do velikog.” Također je rekao: “Ustezanje od nekih vrsta hrane je kralj medicine. Stomak je kuća bolesti. Naviknite tijelo na ono (umjereno) što ste uobičajili!”

Muhammeda ibn al-Aysa je govorio Abu Abdillahu: “Neka budem žrtvovan umjesto tebe, jedan od nas se razbolio, pa su ga liječnici savjetovali da se ustegne od nekih jela.” Imam je odgovorio: “Mi, Ehli-bejt, ne ustežemo se ni od čega, osim od datula, a sebe liječimo jabukama  i  hladnom  vodom.” On  (Muhammed)  je  upitao: “A  zašto  se ustežete od datula?” On odgovori: “Zato što je Allahov Poslanik – mir i blagoslov  Allahov  neka  je  na  nj  i  njegovu  porodicu  –  kada  bi  bivao bolestan, obićavao je ne jesti datule.” A onda je rekao: “Bolesniku neće škoditi ustezanje od takve hrane.”

(arhiv Aure)