Praktični religijski savjeti i metode za očuvanje zdravlja i liječenje bolesti: Medom i rižom protiv oslabljenih crijeva i loše probave

Junus ibn Jakub je rekao: “Abu Abdillah mi je rekao, dok sam ga služio kada je imao patnju zbog oslabljenosti crijeva: ‘Teško tebi, o Junuse, znao si da mi je vahjom  (objavom) poručeno da u ovoj mojoj bolesti jedem rižu. Zato, operi je i osuši, isprži je, istuci i skuhaj jer ja ću je jesti sa lojem, i Allah će ukloniti patnju od mene.’”

Današnji brzi tempo života, svakodnevni stres, nezdrava ishrana… ostavljaju sve većeg traga na zdravlje. Ovakav način života posebno se odrazio na zdravlje probavnog sistema. Napredak medicine, nažalost, prati i pojava sve više raznolikih bolesti za koje zdravstveni radnici i naučnici teško pronalaze lijek. Možda je vrijeme da pokušamo nešto za sebe učiniti i sami. U islamskoj medicini pažnja se posebno posvećivala i probavnim smetnjama. Ovo su samo neki od savjeta poslanika Muhameda a. s. i islamskih velikana i liječnika za ovu vrstu problema…

Med, topla voda i riža

Abu  Džaferu Muhammedu  ibn Ali  al-Baqiru se neki čovjek požalio na sporost i slabost rada crijeva. Imam Baqir mu je rekao: “Uzmi nešto  jermenske gline,  stavi  je na blagu vatru  i zatim pojedi jedan dio toga. Slabost će prestati.” Imam Baqir je o slabosti crijeva rekao i slijedeće: “Uzmi komad bijele gline, nešto sjemena od fleaworlda, komad arapske gume (gumiarabike) i komad jermenske gline. Pomiješaj sve to i pusti da provrije na lagahnoj  vatri; potom pij tu otopinu.”

Junus ibn Jakub je rekao: “Abu Abdillah mi je rekao, dok sam ga služio kada je imao patnju zbog oslabljenosti crijeva: ‘Teško tebi, o Junuse, znao  si  da mi  je  vahjom  (Objavom)  poručeno da u ovoj mojoj bolesti jedem rižu. Zato, operi je i osuši, isprži je, istuci i skuhaj jer ja ću je jesti sa lojem, i Allah će ukloniti patnju od mene.’”

Buharija u svome “Sahihu” prenosi od Ebu-Se'ida el-Hudrija hadis da je došao čovjek Božijem Poslaniku, s.a.v.s., i rekao da se njegov brat žali na pogrešan rad crijeva. Božiji Poslanik, s.a.v.s., mu preporuči: “Neka pije med.” Čovjek je došao opet i rekao: “Dao sam mu da pije med i nije pomoglo!” Božiji Poslanik, s.a.v.s., davao je isti savjet dva ili tri puta, a čovjek je i dalje dolazio s istim odgovorom. Poslije trećeg ili četvrtog puta, Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Allah je rekao istinu, dok utroba tvog brata laže.”

U knjizi Ibn-Kajjima el-Dževzia “Poslanikova medicina” iz koje prenosimo dio ovog teksta stoji kak su u medu su sadržane ogromne koristi. On je sredstvo za ispiranje i laksativ. Sadrži čisteće i osnažujuće osobine koje čiste arterije i crijeva od nečistoća. Otklanja začepljenja jetre, bubrega i mokraćnog mjehura. Također je i opći konzervans, pomaže da očuva snagu lijekova između drugih prirodnih medicinskih preparata. Med također pomaže u sprječavanju ulaska vlage u crijeva, kao što je to kod dijareje.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., uobičavao je (ponekad) piti otopinu vode zaslađene medom na prazan stomak, i ovakav običaj sadrži velike koristi i rijetke tajne.

Ibn-Madždže je zapisao hadis prenesen od Ebu-Hurejrea da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko god jede med (barem) tri puta mjesečno neće imati većih bolesti.”

U drugom hadisu je rekao: “Koristite dva lijeka (okoristite se sa dva ljeka): medom i Kur'an-om.” U ovom obraćanju, on, s.a.v.s., je povezao ljudsku medicinu i Božansku medicinu; lijekove za tijelo i one za dušu; prirodni faktor i onaj duhovni; i zemaljsku medicinu i onu dženetsku.

Obrada slučaja

Kada je ovo jednom shvaćeno, vraćamo se historijskom slučaju kojeg smo spomenuli ranije, čovjeku koji se interesovao za lijek protiv stomačnih tegoba njegovog brata, i lijeku propisanom od Božijeg Poslanika, s.a.v.s.

U ovom određenom slučaju uzrok bratovog zatvora i patnje bilo je upravo pretjerano konzumiranje hrane i pretjerani apetit koji je prouzročio dispepsiju (stanje slabe probave) i probavne smetnje. Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao mu je da dadne bratu piće od meda da omekša stomak.

Ovakav će topli napitak pomoći crijevima da se otvore (pomoći će u slabljenju tonusa crijeva) i pomoći izlučivanje otpada. Pošto je ovo začepljenje uzrokovano pretjeranim jedenjem duži period vremena, njegova stomačna unutrašnjost bila je presvučena sluzi ili masnom tvari koja je uzrokovala tromost stomačnih tkiva i sprečavala sekreciju sastojaka, dok je stomak imao kao baršunastu podstavu sa kratkim, gustim i uzdignutim dlačicama (vlasima), upravo kao one kod peškira. Kada se ovako viskozna supstanca prilijepi za unutrašnjost, ona opstruira normalni digestivni ciklus i kvari hranu.

Uzimanje prirodnog ispirača i laksativa, meda, a pogotovo kada je pomiješan sa toplom vodom, je najbolji lijek. Medicinska svrha ponavljanja tretmana ima važnu terapeutsku vrijednost, po čemu “ispravan lijek” mora imati tačno određen kvalitet i kvantitet da bi bio djelotvoran. Kad nedostaje lijeka u zadovoljavanju ovakvih stanja, on neće imati efekta, i kad ispusti tražene sastojke, on će oslabiti i uzrokovati druge slabosti. Stoga, kad je Božiji Poslanik, s.a.v.s., propisao drugi, a potom i treći recept za liječenje, on je upućivao na to da je stanje akutno i zahtijeva daljni tretman, i eventualno da je određeno stanje prošlo.

Kada je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao čovjeku: “Bog je rekao istinu, dok utroba tvog brata laže,” on je stalno ponavljao stav da je med “pravi lijek” za stanje njegovog brata i da ga je njegova “stomačna narav” odbacivala do početka djelovanja lijeka (dok lijek eventualno ne bi počeo djelovati).

Neophodna vjera u izlječenje

Medicina Božijeg Poslanika, s.a.v.s., nije kao medicina ostalih doktora jer je utemeljena na Božanskom nadahnuću (vahju), dok su većine liječničkih dijagnoza bazirane na intuiciji, pretpostavci i eksperimentu, i oni ne mogu opovrći dokazanu djelotvornost Poslanikove medicine. Ipak, uopće, onaj koji ju prihvata, vjeruje u njenu izlječujuću prirodu, slijedi je s vjerom i dobrovoljno i zadovoljno se podvrgava njenim ljekovitim djelovanjima, on će se oporaviti od bolesti Božijim dopuštenjem.

Prema tome, kada opominjanje nije primljeno s tom vrstom vjere, neće se izliječiti bolesti. Sigurno, to će povećati bogohuljenje bezbožnika, raširiti licemjerstvo razmetljivaca i povećati njihove bolesti – čak i ako oni budu koristili propisanu Poslanikovu medicinu, i pouzdano, Poslanikova će medicina biti u suglasnosti uglavnom sa pokornim tijelom istinskog vjernika koji je blagoslovljen vjerom; i slično, medicina Kur'ana izliječit će bolest blagoslovljenih duša i živih srca.

Stoga, oni koji uzimaju izuzetke u Poslanikovoj medicini (Poslanikovom liječenju) neće se okoristiti njome, kao i oni koji raspravljaju protiv lijekova Kur'ana ne mogu se okoristiti njome. Ovo nije greška (nedjelotvornost) medicine, već prije proizilazi iz nedostatka njegove duhovnosti oskrvnuća svetog boravišta srca i neposlušnosti prema Božijoj poruci.

(arhiv Aure)