Povrede: RANU NIKADA NE ISPIRAJTE ALKOHOLOM!

Posjekotina ili rana neće se inficirati ukoliko je odmah isperete pod mlazom vode, a nikako se ne preporučuje da se za ispiranje koriste alkohol ili rakija, koje mnogi koriste kao prvu pomoć zbog posjekotine. Oktori daju slijedeće savjete:

Tretman rane koja krvari
Ukoliko rana krvari, potrebno je čistom tkaninom ili gazom pokriti je i čvrsto pritisnutu kako bi se krvarenje zaustavilo, ukoliko i nakon toga rana krvari, čvrsto je umotati i javiti se ljekaru.

Procjena da li je rana duboka se vidi nakon ispiranja. Dublje rane krvare i golim okom može da se uoči da postoji veći razmak između kože ili da ona nedostaje. Takve rane, kao i pliće posjekotine koje su većih dimenzija zahtijevaju zbrinjavanje ljekara i šivenje.

Ubod na nešto oštro
Povrede nastale ubadanjem na ekser ili sličan metalni predmet zahtijevaju primjenu antitetanusne zaštite.

Djeca su redovnom vakcinacijom zaštićena, kao i 10 godina nakon posljednje revakcine koja obično bude krajem osnovne ili početkom srednje škole.

Svaka osoba koja ne zna da li je nakon tog perioda primala antitetanusnu zaštitu mora da se javi u dom zdravlja, da bi se utvrdilo da li je potrebno i ako jeste da bi dobila vakcinu protiv tetanusa.
Vakcina se prima najkasnije do 72 sata nakon povrede, zatim za mjesec dana, a treća i posljednja doza odnosno revakcina se prima šest mjeseci nakon druge doze.

error: Content is protected !!