Poštuj roditelje: KAKO DA SE NIKADA NE OGRIJEŠITE O OCA ILI MAJKU?!

Uvijek imajte na umu da oni jedino vas imaju, i bez obzira koliko ste stari ili uspješni za njih ste samo njihovo dijete. Komunikacija sa starijim roditeljima često zna da bude zamorna. Zbog generacijskog jaza, nerijetki su konflikti ali i nesporazumi raznih vrsta. Umjetnik Aleksandar Galitski godinama radi sa starijim ljudima, učeći ih kako da … Nastavi čitati Poštuj roditelje: KAKO DA SE NIKADA NE OGRIJEŠITE O OCA ILI MAJKU?!