Postoji velika mogućnost da umrete na ovaj dan!

Istraživač Pablo Pena sa Univerziteta u Čikagu otkrio je da postoji velika vjerovatnoća da preminete na sopstveni rođendan.


Prosječna stopa smrtnosti za 6.7 posto je veća na taj dan nego bilo kog drugog dana, a ovaj procenat je veći ukoliko je riječ o mlađim ljudima (25.4 posto vjerovatnoće za ljude između 20 i 29 godina starosti).

Procenat takođe raste ukoliko rođendan pada na vikend, a u starosnoj grupi od 20 do 29 godina on iznosi čak 48.3 posto, otkrio je Pena.
Naučnik je do navedenih zaključaka došao analizom 25 miliona smrtnih slučajeva koji su se dogodili između 1998. i 2011. godine.

Posebna studija iz 2012. godine, koja je objavljena u magazinu “Anali epidemiologije”, pokazala je da postoje znatno veće šanse (14 posto) da ljudi stariji od 60 godina preminu na dan kada su rođeni.