Postoji li zemlja vječnog mira i sunca: Hiperboreja – Izgubljeni raj na dalekom sjeveru

Životni vijek Hiperborejaca je trajao preko hiljadu godina, a ako bi neko odlučio da i prije toga okonča svoj život, bila bi priređena posebna svečanost pri kojoj bi izabranik skakao sa visoke stijene u more

Brojna predanja o tajanstvenim i davno izgubljenim kraljevstvima viejkovima uzbuđuju maštu naučnika, istraživača i običnih ljudi. Iako je nemoguće utvrditi da li u tim pričama postoji zrnce istine, ili je sve obična izmišljotina, one i dalje podstiču nove pokušaje pojedinaca da uđu dalje u tajni svijet koji ih okružuje. Takve legende su postale pojam izgubljenog raja i zlatnog doba čovječanstva, kada su naši preci navodno živjeli u sreći i blagostanju.

Mjesto gdje je Apolon provodio zimu

Hiperboreja je bila jedna od nekoliko nepoznatih zemalja za Grke i Rimljane u kojoj su, prema riječima tadašnjih filozofa, ljudi živjeli i po hiljdau godina u potpunoj sreći i harmoniji.

Na osnovu nekih starijih tekstova, Plinije Stariji piše o Hiperborejcima:

„Njihova zemlja je obasjana suncem, ima blagu i ugodnu klimu, bez oluja i opasnih vjetrova. Oni žive u šumama i gajevima gdje poštuju svoje bogove. Među njima nema svađa, oni ne poznaju bolest i nikada ne umiru prirodnom smrću. Kada ostarjeli ljudi završe svoje sretno doba, oni namažu tijelo slatkim uljem i skaču sa određenih stijena u more…“.

Prema legendi, grčki bog Sunca Apolon je odmah nakon rođenja odmah otišao u Hiperboreju u kolima koje su vukli labudovi. Nakon godinu dana vratio se u Heladu; stigao je u Delfe sredinom ljeta gdje je radosna priroda pozdravila njegov dolazak pjesmom slavuje i cvrčaka. Krajem svake jeseni bi se vraćao u ovu zemlju vječnog sunca kako bi tu proveo zimu, a u proljeće se uvijek vraćao kući.

 Šta krije snijeg sjevera?

Tek mali broj ljudi je imalo sreću da otkriju lokaciju kraljevstva Hiperborejaca. Od istorijskih ličnosti tu sreću je navodno doživio lidijski kralj Krez, a od mitskih je svakako najpoznatiji Herakle, dok je izvršavao jedan od dvanaest teških zadataka po naređenju kralja Euristeja.

Legende o ovom mjestu navele su istraživače da organizuju ekspedicije koje su trebale potvrditi postojanje ovog mističnog mjesta. Ruski istraživač Valerij Demin tokom devedesetih godina prošlog vijeka uputio se sa svojim timom na poluostrvo Kola, u rusku Laplandiju. Na tom poluostrvu pronašli su lavirinti od oblutaka, kamene piramide, i jedan petrograf dimenzija od oko 100 metara. Pronađena su i sasvim osobena svetilišta od naslaganog kamenja, na čijem se vrhu nalaze jelenski rogovi.

Najzanimljivije od svega je što su pronađene ruševine megalitskog kompleksa koje se sastoje od divovskih stepenika i zidova a istraživači su ih doveli u vezu sa zapisom Diodora Sicilijskog o Apolonovom hramu u Hiperboreju.

Bez obzira o čemu se radilo, za daleki sjever se i dalje vežu brojne misterije i činjenica je da o njemu znamo veoma malo. Nema sumnje da će nova istraživanja i ekspedicije u velikoj mjeri promijeniti sliku koju danas imamo o svijetu koji nas okružuje.