Postanite čarobnjak za 60 sekundi!

Informacija da u toku 24 sata postoji čarobna minuta dolazi od sveštenika Starog Egipta i drevnih sveštenika Altlantide, koji su to znanje koristili za svoja čuda. 

Savremena ezoterijska nauka bazira na tome da je struktura prostorno-vremenskog kontinijuma Zemlje (PVKZ) organizovana na taj način da se energija i informacija sukcesivno prenose iz dana u dan. Taj prijenos je lančani, ali u strogo definisanim intervalima. Jednom u toku 24 sata, tokom jedne minute otpor PVKZ pada na nulu.

I to je ta zlatna minuta dana. U toj minuti se zaista može postići maksimalan efekat uz minimalan gubitak energije. To su kao vrata u drugu dimenziju. Na taj način, nepromišljene riječi izrečene u vrijeme ispunjenja želje mogu imati neočekivane i vrlo neprijatne posljedice. Da se to ne bi desilo, potrebno je na kalendaru označiti te zlatne minute.

Dakle, prvo zapišemo datum: dan i mjesec. Na primjer 15. septembar – 15.09. Tog dana čarobna minuta u kojoj se ispunjavaju želje počinje u 15 sati i 9 minutam i tokom narednih 60 sekundi možete zamisliti jednu želju.

Na primjer: “Želim da od Nove godine dobijam 60 hiljada dinara svakog mjeseca!” Obratite pažnju, ne treba govoriti “želim da mi povećaju platu”, to je suvoše neodređeno. Jasno i glasno recite šta želite da dobijete i kada. Već znate da dan označava sat, a mjesec minutu tokom koje nam se sreća osmjehuje. A šta da poželimo , na primjer 29. septembra ili 31. januara, budući da nad ima samo 24 sata? Zato od 25. do 31. u mjesecu vrijede druga pravila računanja: broj mjeseca pokazuje sat, a broj dana minute. Na primjer, 29. septembra vrijeme za želju počinje u 9 sati i 29 minuta.

Shodno tome, 31. januara moraćemo se probuduit u pola dva noću jer sretna minuta počinje u 01 sat i 31 minutu.