POSEBNA NOĆ 27/28. JUNI: U OVOJ NOĆI NEUDATA DJEVOJKA BI TREBALA DA USNIJE BUDUĆEG MUŽA, A UDATE ŽENE ONO ŠTO USNIJU, TO ĆE IM SE I OSTVARITI!

  1. juni – Vidovdan je praznik za koji su vezani brojna vjerovanja i običaji.

  1. juni se obilježava kao Vidovdan i jedan je od najvećih pravoslavnih praznika. Za ovaj praznik se vezuju mnoga narodna vjerovanja, naročito u BiH, gdje su Vidovdan slavili svi narodi.

Posebno su zanimljivi vidovdanski običaji i gatanja. Djevojke bi uoči Vidovdana ubirale „Vidovu travu“ i na osnovu nje otkrivale ko će im biti mladoženja. One bi u noći 27/28. juli gatale i pokušale da saznaju za koga će se udati.

Ritual ide ovako: ubere se vidova trava, uzme komad hljeba i malo soli. Sve to stave stave pod jastuk, a potom da izgovore slijedeće riječi: :

“Vide, Vide! Tako ti soli i hljeba, zemlje i neba, kaži mi ko će mi biti suđen. Neka mi izađe na san.” Ili: „“Sveti Vide neviđeni, dođi dragi suđeni, dođi noćas u moj san, dođi na moj prvi sastanak”.

Tokom narednih nekoliko dana, moguće i na vidovdanskim narodnim veseljima i teferičima, te djevojke će upoznati budućeg muža.

Takođe, vjerovanje kaže i da bi udate žene trebalo da vidovu travu stave pod jastuk uoči praznika. Ukoliko nešto budu sanjale tu noć, to će im se i dogoditi. (aura.ba)