Položaj ruku nas odaje: Ruke na leđima drže ljudi sigurni u sebe, ako se igra prstima – to je nestabilan karakter!

Više od polovine svojih emocija izražavamo neverbalnom komunikacijom, tako da položaj ruku može da nas oda ili nam dešifruje šta nam neko poručuje. Samo sedam odsto emocija izražavamo riječima, 38 glasom, a čak 55 odsto neverbalnom komunikacijom. Ruke su tu veoma važne, pa evo kako njihov položaj može da nas oda ili nam dešifruje šta nam neko poručuje.


Iza leđa
Predavači i funkcioneri ovom pozom demonstriraju moć i autoritet, ali ona se povezuje i sa ljudima koji su prosto sigurni u sebe.

U obliku piramide
Kada su šake spojene vrhovima prstiju, a dlanovi razdvojeni, tako da prave piramidu, znači da je osoba samouvjerena, analitična i mudro promišlja.

Prekrštene na grudima
Stručnjaci kažu da se čovjek ovom pozom brani, iskazuje određeni stepen distance, rezerve ili pravi odstupnicu od sagovornika. Ukoliko su šake stegnute u pesnicu, moglo bi da znači da se plaši.

Pored tijela
Ako vidite da neko kreće prema vama sa rukama pored tijela, moglo bi da znači da želi da se raspravi, napadne vas ili čak napravi afektivan, nasilan gest. Ova poza je karakteristična za muškarce, dok žene iskazuju istu namjeru kada stave ruke na bokove.

Na glavi
Prekrštene ruke i položene na glavu, trebalo bi da ukažu da osoba želi o nečemu da razgovora ili je riješena da sagovornika pažljivo sasluša.

Igranje prstima
Ako se neko stalno igra prstima, vrlo je vjerovatno da nije pretjerano stabilnog karaktera, da često mijenja mišljenje i priklanja se kako “vjetar duva”.

Samozagrljaj
Nesigurne, zabrinute i uplašene osobe obično stanu tako da se čini kao da su same sebe zagrlile, što sugeriše da traže podršku ili pomoć. (Večernje novosti)