Pojava Dedždžala i lažova: VELIKI PREDZNACI SUDNJEG DANA

Neće nastupiti Sudnji dan dok ne vidite prije njega deset znakova: Dim, Dedždžala, životinju, izlazak sunca sa zapada, spuštanje Isaa sina Merjeminog, Je'džudž i Me'džudž, tri pomračenja: pomračenje sa istoka, pomračenje sa zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku, a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude njihovom okupljanju

Kod tumača kur’anskih ajeta i hadisa , u kojima se govori o velikim predznacima Sudnjeg dana, samo se razlikuje redoslijed. Svi spominju deset znakova: pomračenje sa istoka, pomračenje sa zapada, pomračenje na Arapskom poluotoku, Dim, Dedždžal, životinja iz zemlje, izlazak sunca sa zapada i vatra iz dubine Adena koja će goniti ljude.

Ono što je moguće je spoznaja nekih od predznaka putem događanja jednih neposredno nakon drugih, kao što se spominje u nekim predajama. U jednom hadisu se prvo spominje izlazak Dedždžala (lažova) pred ljude, zatim silazak Isa a.s. koji će ga ubiti, a nakon toga pojava Je'džudža i Me'džudža u vremenu Isa a.s.

Kao biseri

Bez obzira na oprečnosti među ulemom o redoslijedu velikih znakova Sudnjeg dana, ipak sve ukazuje, kada oni nastupe neće biti vremena za pokajanje. A kad se dogodi prvi veliki predznak Sudnjeg dana odmah će ga slijediti drugi, poput bisera na ogrlici. Predznaci su biseri nanizani na koncu; kad konac pukne raspu se jedan za drugim.

Ono što preovladava, na osnovu ukupnih predaja, je ta da je pojava Dedždžala (lažova) prvi veliki znak koji će najaviti promjenu cjelokupnog stanja na većini zemlje. To će se završiti smrću Isa a.s. Dedždžal je, u stvari, prvi neuobičajeni znak zemlje.

Ahmed i Muslim su zabilježili od Ebu Zurre kako su kod Mervan bin Hakema sjedila trojica muslimana i čuli ga kako veli da je prvi znak pojava Dedždžala. Na to je Abdullah bin Omer rekao:

–    To što je rekao Mervan nije ništa. Čuo sam Resulullaha a.s. da je rekao: “Doista je prvi predznak izlazak sunca sa zapada i izlazak životinje na ljude u jutarnjem vremenu. Koje god od ovo dvoje se prije dogodi, neposredno poslije toga će se dogoditi i drugo”.

Mudrost je u tome da se sa izlaskom sunca sa zapada zatvaraju vrata pokajanja, pa će izaći životinja koja će raspoznavati vjernike od nevjernika upotpunjavajući tako zatvaranje vrata pokajanja. A prvi znak početka Smaka ja vatra koja će tjerati ljude.

Pojava lažova

Što se tiče izlaska sunca sa zapada, to je događaj vrlo očit, stoga je on prvi znak nebesa.
Pojava Dedždžala, silazak Isa a.s. sa neba, izlazak Je'džudža i Me'džudža, dogodit će se prije izlaska sunca sa zapada i prije životinje. Jer, oni su ipak ljudi. Njihova vidljivost, njihov primjer je normalna pojava za razliku od pojave životinje, izlaska sunca sa zapada koji su neuobičajeni.

Pojava Dedždžala (lažova i smutljivca) u smislu ljudskog bića nije znak, nego je čudno stanje u kojem se on pojavljuje. Ljudsko biće, koje je moćno da, naprimjer, naredi nebesima kišu od koje će zemlja izniknut ili da manipulira hiljadama ljudi je posebna tema i o njemu ćemo u narednom broju opširnije pisati. Ne smije se zaboraviti ni pojava Mehdija, jer će on prethoditi velikim predznacima Sudnjeg dana. On je taj oko koga će se okupiti vjernici u borbi protiv Dedždžala, potom će sići Isa a.s. i klanjati za njim…

Ako analiziramo najavljene predznake Smaka svijeta, očito je da oni sadrže i upozoravaju u sebi buđenje ljudi da se pokaju i vrate svom Gospodaru. Također, oni upućuju na jasno raspoznavanje vjernika i nevjernika (kao što će sa pojavom dima vjernike zahvatiti oblik prehlade, a nevjernici će napuhani biti). Kada izađe sunce sa zapada i vrata pokajanja će se zaključati. Nevjernicima tada ništa neće koristiti, a ni pokajanje onima koji se budu kajali.

Pojavit će se životinja koja će raspoznavati ljude. Prepoznat će nevjernike od vjernika, biće blaga prema vjernicima, a uništavat će nevjernike. Posljednja će biti vatra koja će ljude tjerati.

Životni vijek

Ima jedno zanimljivo poglavlje “Životni vijek islamskog ummeta”, u kojem se poredi životni vijek kršćana, jevreja i muslimana. Životni vijek židova je od vremena Musaa, a.s. , do pojave Isaa, a.s. Životni vijek krščana je od pojave Isaa, a.s., do pojave Muhammeda, a.s., a životni vijek islamista je od slanja Muhammeda, a.s. pa dok “ne zapuše blagi vjetar iz pravca Jemena, koji će uzeti dušu svim vjernicima”.

U jednom hadisu se kaže:

–    Vaše postojanje u odnosu na narode prije vas je kao vrijeme od ikindije pa do zalaska Sunca!

I zaista, sljedbenicima Tevrata je dat Tevrat, pa su radili do sredine dana i iznemogli. Njihova nagrada će biti jedan kirat. Zatim je sljedbenicima Indžila dat Indžil, pa su radili do ikindije. Iznemogli su, pa će im nagrada biti jedan kirat.

Muslimanima je dat Kur’an, pa će raditi do zalaska Sunca, a nagrada im je dva kirata… U hadisu od Ebi Muse se kaže:

–    Primjer muslimana, židova i kršćana je kao primjer čovjeka koji je iznajmio ljude da rade kod njega čitav dan. Oni su radili pola dana i rekli “Mi ne trebamo tvoju nagradu”. Zatim je iznajmio druge ljude i rekao im “Nastavite raditi do kraja dana, pa ću vam dati nagradu koju sam obećao prvima”. Radili su do ikindije, pa rekoše “poklanjamo svoj trud tebi”. Zatim je iznajmio sljedeće koji su radili do kraja dana i dobili nagradu oba naroda.

Hadiski stručnjaci su saglasni da je period od postanka židova, pa do poslanstva Muhammeda a.s. više od dvije hiljade godina, a od toga je 600 godina period kršćana. Kada se najavljuje pojava Mehdije, u nekim knjigama se izvela matematička formula po kojoj period muslimana prelazi hiljadu godina. Računica kaže ovako: 1431 god + 13 god prije hidžretskog kalendara = 1444 godina (Svijet je sada u 1433. godini).

Prethodne nastavke serijala SUDNJI DAN pogledajte na ovom linku

SUDNJI DAN

(aura.ba/arhiv Aure)