Pogledajte kako “razgovaraju” biljke i gljive (Video)

Komuniciraju li biljke i jesu li po inteligenciji bliske ljudima i životinjama pitanje je na kojem se lome mnoga razmišljanja i pokreti još od istraživanja Clevea Backstera.

Tu teoriju podržavaju brojni autori, a jedna od najzanimljivijih tvrdnji je sam način komunikacije. Podzemlje bi moglo dati odgovor na takve tvrdnje. Naime, Suzanne Simard sa Sveučilišta Columbia tvrdi kako ispod biljnog svijeta postoji i biljni ‘wood wide web’ iliti interkonekcija organskom mrežom.

Mreža je sačinjena od gljiva, odnosno njihovog vegetativnog dijela zvanog micelij. Sve biljke zahvaćene tim ‘kablovima’ ulaze u simbiozu zvani micorhiza – biljka gljive opskrbljuje ugljikohidratima, a gljive uzvraćaju vodom i nutrijentima. No s ovom teorijom isto tako postoji i međudjelovanje na komunikacijskom nivou, ukoliko je vjerovati naučnicima.

Ta suradnja se može uvidjeti transportom ugljikohidrata s drveća na drveće koje nema dovoljan doseg sunčevih zraka – tim principom se održava mreža. Ren Sen Zeng napravio je i studiju na Agronomskom fakultetu Južne Kine i rezultate je protumačio kao dodatni segment te međupovezanosti – zaštitu biljaka od bolesti. David Johnson sa Sveučilišta Aberdeen rezultate je potvrdio i dodao da se signali prenose putem micorhizalne micelijske mreže.

Istraživanja u budućnosti nastojat će protumačiti samu komunikaciju i prevesti je u nama razumljiv jezik. Iako je sam način prijenosa informacija znatno drugačiji od bilo čega poznatoga čovjeku – ovo je samo početak jedne posve nove znanstvene grane.