Pogeledajte kakav se oglas pojavio u Mostaru: Traži se gatara!

Nije naznaćeno preko čega će gledati – kašika i viljuški, u grah, karte…

Ako ste zavrsili fakultet, ako ste iz Mostara, ako ste uposlenik stare mostarsko-francuske tvrtke Le Biro…jutros u Fejićevoj ulici

Nije naznaćeno preko čega će gledati – kašika i viljuški, u grah, karte…
Neodoljiva ponuda, ono sto svi sanjamo i ono sto nam jedino može pomoći…
Pomoćnica Vidovite Džemile, okrug Mostar… (ters)