Po Rudolfu Štajhneru, austrijskom filozofu, svaka 7. godina u životu je presudna: Svaki čovjek u životu ima bar 12 prekretnica

 Sedmogodišnji ciklusi imaju svoju poveznicu i u astrologiji. Naime, svakih sedam godina planeta Uran, koja simboliše reolucionarne promjene i razvoj individualnosti mijenja astrološki znak i tada često dolazi do krucijalnih promjena u našim životima, kao što su razvod, promjena posla, preseljenje, prekid nekih odnosa i slično.

Rudolf Stejner, austrijski filozof i učitelj antropozofije, razvio je teoriju ličnog razvoja čiji je smisao ostvarenje cjelovitosti, a koja se zasniva na sedmogodišnjim ciklusima.

Ti ciklusi imaju svoju poveznicu i u astrologiji. Naime, svakih sedam godina planeta Uran, koja simboliše revolucionarne promjene i razvoj individualnosti mijenja astrološki znak i tada često dolazi do krucijalnih promjena u našim životima, kao što su razvod, promjena posla, preseljenje, prekid nekih odnosa i slično.

Stejner je smatrao da se sedmogodišnji ciklusi odvijaju tokom cijelog života i da mogu biti od ključnog značaja ljekarima, nastavnicima, psihijatrima i društvenim naukama.

0-7 GODINA

Ovdje je početak svega, stvaraju se temelji na kojima će se izgraditi naša struktura. Novorođenče u sebi već nosi potencijal inteligencije, kreativnosti i ličnosti. Tokom te rane faze najistaknutiji su instinkti gladi, potreba za ljubavlju, zaštitom i podrškom.

Prva godina najvažnija je za razvoj moždanih ćelija, mozak djeteta razvija se velikom brzinom. U prvom ciklusu prolazimo kroz proces učenja koji uključuje motoričke pokrete, govor, odnos prema sebi i našoj okolini. Usvajamo osnovna znanja o tome šta je korisno, zabavno ili štetno.

U zavisnosti od toga koje odgovore dobijamo od drugih, usvajamo navike i reakcije koje se kasnije teško mijenjaju. Učimo govor i jezik. Potpuno smo zavisni od staratelja koji brinu za naše fizičke, emocionalne i društvene potrebe.

Veliki bijes, strah, bol javljaju se ako staratelj zanemaruje ili napusti dijete. Ako u ovom dobu izostane emocionalna podrška i briga, riječ je o traumi koja se manifestuje u odraslom dobu, kada nas partner napušta ili se emocionalno distancira.

Kod odojčadi i kod malog djeteta postoji želja za bezuslovnom ljubavlju i potreba da uvijek bude u blizini voljene osobe. Osnovna potreba je ona za povezanošću i bliskošću koja je prisutna i u odraslom dobu. Ako u ovoj fazi nastane trauma, kasnije možemo da osjećamo snažnu i silovitu, pa i očajničku potrebu za voljenom osobom i silno se bojimo napuštanja. Mnoga osjećanja straha, zavisnosti i nesigurnosti imaju korijen u ovoj fazi životnog ciklusa.

7-14 GODINA

Dijete počinje da otkriva koncepte i povezanost ideja i emocija. Evidentne su i velike fizičke promjene. Timus ili grudna žlijezda se smanjuje, razvija se osjećaj za ispravno i pogrešno, kao i društvena odgovornost. Znak fizičkog i psihološkog rasta je gubitak mliječnih zuba i rast trajnih.

Riječ je o ulasku u novu zrelost. Dijete stvara svoj unutrašnji svijet. To je svijet junaka, opasnosti i žive mašte. Kad timus izblijedi, a polni organi se razvijaju, ličnost prelazi u turbulentni svijet puberteta i adolescencije. Otkrivaju se zanimanja i aktivnosti kojim će se dijete baviti u odraslom dobu. Uče se da kontrolišu instinkte u korist grupne dinamike, uče se da dijele sa drugima, komuniciraju. Navike naučene u prvom ciklusu sada postaju dio karaktera djeteta koje raste.

14 -21 GODINA

Postajemo svjesniji sebe. Može se reći da razvijamo samosijvest. Raspon emocionalnih interesa širi se u raznim smjerovima, javlja se interes za muziku, umjetnost, književnosti i ljude. Ustanovljeno je da se u pubertetu razvija sposobnost razlikovanja suptilnih tonova boja i zvuka. Ovo je i vrijeme buđenja nezavisnosti i separacije od roditelja.

Suprotni pol i seks postaju sve važniji, rađa se novi spektar emocija. To je i vrijeme potrage za svrhom života, za nezavisnošću, realizacijom nekih izbora. Testiramo društvena i lična ograničenja. Rađa se i svijest o seksualnosti.

S obzirom da je to burno razdoblje života za većinu nas, vjerovatno će biti i vrijeme intenzivnih i nezaboravnih iskustava. Prisutne su velike promjene, od fizičkih, emocionalnih, moralnih do kognitivnih. Često prolazimo i kroz iskustvo gubitka. Svijet bezbrižnog djetinjstva blijedi, a iskustva donose i prve značajnije emocionalne rane. Emocionalni razvoj u ovom dobu popraćen je nesigurnošću i nespretnošću u intimnim i seksualnim kontaktima.

Prisutna je želja za istraživanjem odnosa s drugima. Još uvijek otkrivamo koje su naše granice i potrebe, a seksualni nagon je teško savladiv. Partnere biramo zbog zadovoljenja sopstvenih potreba, njegujemo romantični pogled na svijet i nismo uvijek svesni ko je pored nas.

21-28 GODINA

Riječ je o razdoblju u kojem mentalno i emocionalno ulazimo u odraslo doba. Počeli smo da gradimo temelje karijere i intimnih odnosa s nadom da će nam ostvarenja omogućiti poštovanje i ugled u svijetu odraslih. Pojavljuju se sposobnosti uvida, intuicije, prosuđivanja i razumijevanja stvarnosti. Iskre interesa koje su tinjale u prethodnim ciklusima počinju da se razvijaju.

Želimo da budemo nekome nešto, a emocionalna zrelost podrazumijeva da se ulaskom u vezu ne gubi sopstvena volja i nezavisnost. Postajemo svjesni problema koji se javljaju u odnosu s drugima. Potreba za slobodom s jedne strane i želja za vezanošću s druge, mogu da stvore unutrašnji konflikt.

U ovom razdoblju počinjemo da se suočavamo sa problemima i bolom koji smo proživjeli u najranijem djetinjstvu, a to se najviše očitava u području intimnih odnosa, življenja partnerske uloge i načina na koji rješavamo probleme. Ako sada ne detektujemo neke svoje rane i unutrašnje konflikte, to suočavanje će biti mnogo direktnije u ciklusima koji slijede.

28-35 GODINA

Kako godine prolaze, promjene postaju sve suptilnije. U ovom ciklusu kreativni procesi uma su najaktivniji. Istraživači i izumitelji svoje najveće izume ostvaruju upravo u ovim godinama. Centri mozga su na vrhuncu svoje djelotvornosti približno oko 35. godine života.

Sada više proučavamo sebe i emocionalne uticaje koji su oblikovali našu ličnost. Počinjemo da otkrivamo ko smo mi, nezavisno od onoga što smo usvojili od porodice, vršnjaka ili društva.

35-42 GODINA

Rađa se želja da sa drugima podijelimo sve ono što smo do sada stekli i naučili. Mnogi uspješni poslovni ljudi su u ovim godinama života dali svoj doprinos društvu, obrazovanju ili kulturi. Procjenjujemo rezultate dosadašnjih ostvarenja.

Naši odnosi, karijera, usvojene navike i način interakcije s drugima, sve je to podvrgnuto posmatranju, reviziji i promjenama. Vrijeme je suočavanja s onim što nas ne zadovoljava. Postajemo svjesni novih nivoa kreativnosti i novih područja na kojima želimo da se ostvarimo.

42-49 GODINA

U ovom ciklusu dolazi do velikih promjena. Sažimamo dosadašnje životno iskustvo, stvaramo nove ideale i pokušavamo da pronađemo novi smjer u životu. U ovom razdoblju često je prisutan jak nemir. Zanemareni aspekti života i ličnosti pozivaju nas na prepoznavanje. Prati nas osjećaj da smo došli do sredine života, nakon čega slijedi pad.

Mijenjamo partnera, životne smjernice, prioritete, doživljavamo i velike lične promjene koje su započele u prethodnom ciklusu. Ako postoji određeni stepen emocionalne zrelosti, sada se može ostvariti i živjeti bezuslovna ljubav.

U ovom razdoblju česti su razvodi. Napuštamo stare i stereotipne uloge, utemeljujemo povjerenje u sopstvenu individualnost. Više ugađamo sebi, a manje društvu. Stičemo istinsko razumijevanje svoje jedinstvenosti i silno žurimo da izrazimo sebe prije nego što postane prekasno. Neminovno se suočavamo i s onim teškoćama koje nismo riješili u ranijem dobu.

Ako to uporedimo s biljkama, možda smo porasli, ali iz nekog razloga nismo procvjetali i dobili plodove. Osjećamo kako nešto nedostaje i krećemo u potragu za sopstvenom cjelovitošću. To može da uključuje primanje i davanje ljubavi. Možda izrazimo sebe u nekoj grani umjetnosti ili jednostavno razbijamo programe starih navika i obrazaca koji nam štete i onemogućuju da se u potpunosti razvijemo, procvjetamo.

49-56 GODINA

U ovom ciklusu slijede fizičke promjene koje nas vode prema mentalnim ili duhovnim vrhuncima. Pad tjelesne snage i vitalnosti prisiljava nas na veću introspekciju. Svi neriješeni unutrašnji konflikti ili traume iz djetinjstva nesumnjivo će se naći na listi naših zadataka, a problemi će biti najvidljiviji kroz izazove s kojima se susrećemo u profesionalnom ili ljubavnom životu.

Sada moramo da naučimo da živimo sa sobom na novi način. Polako moramo da se prilagodimo procesu starenja tijela. Pravimo inventuru svog života. Ovo je vrijeme duhovnog preispitivanja i revizije naše životne svrhe. Ako nismo shvatili ko smo do ove faze i ostvarili naše ciljeve, tada će depresija, ćudljivost i unutrašnja previranja uticati na naš život i naše snove.

56-63 GODINA

Ovo je razdoblje unutrašnjeg mira i prihvatanja. U miru smo sa samim sobom i prihvatamo gdje smo i šta smo postigli. Obično životna situacija počinje da se mijenja u ovoj fazi. Započeta je velika promjena i prilagođavanje, kako u smislu spoljašnjih aktivnosti, tako i u načinu kako se osjećamo u bliskim odnosima i ophodimo prema bližnjima. Dio problema sastoji se od toga da smo veći dio života živjeli kao mlada osoba, a taj način nošenja sa životom je sada teško napustiti, ali i nužno jer nas tijelo usporava.

Mogućnost eksperimentisanja sa životom i istraživanja novih mogućnosti prikladnih za starosno doba pomažu da ponovno procijenimo sebe i pronađemo novi način povezivanja s drugima i zadovoljenja svojih potreba.

Psihijatar Karl Jung razvio je čitavu teoriju o ovom razdoblju života koje je nazvao individuacija, što predstavlja integraciju otcijepljenih aspekata ličnosti i ostvarenje psihološke cjelovitosti. Stvaramo nove sebe, ali neće svako uroniti tako duboko kako bi otkrio temelje svog bića i postojanja. Za spremne na djelu je proces samoaktuelizacije i potpune svjesnosti o sebi i svom životu.

63-70 GODINA

Sada imamo dublje prihvatanje i razumijevanje ljudi u našem životu. Uviđamo i prihvatamo razlike između nas i drugih. Na djelu je proces razdvajanja i razlikovanja prave suštine života od onoga što smo naučili ili mislili da jeste ta suština. Svjesnost i saradnja s tim procesom može dovesti do osjećaja izgubljenosti ili neizvjesnosti.

Postajemo bolno svjesni koliko su nam spoljašnje potrebe diktirale smjer života nauštrb onih unutrašnjih i stvarnih potreba. Pomjeramo pritisak spoljašnjih uticaja i shvatamo da nam se nude brojni izbori. Kao da stojimo na velikom raskršću. Kuda želimo da krenemo?

Ako tokom svog života niste radili na rješavanju poteškoća, slabosti ili bola koji žive u vama, sada ovo razdoblje može da dovede do velike konfuzije i susreta s sopstvenim sjenkama s kojima se do sada niste suočili.

70-77 GODINA

Sve je manje spoljašnjih pritisaka i lakše se doseže nov nivo zrelosti. Ako se riješe problemi koje ste susreli u prethodnom ciklusu, javlja se nova svijest o suptilnim stranama života i mijenja se odnos s onima koje volite. Možete bezuslovno da volite i prihvatate, što podrazumijeva da ste svjesni dubina i suptilnosti sopstvenog bića. Ako imate aktivan unutrašnji život, može da se dogodi da znanje i iskustvo koje posjedujete kapitalizujete kroz rad s ljudima pomažući im da što uspješnije prođu kroz proces samoaktuelizacije.

77-84 GODINA

Tokom tri prethodna razdoblja razvila se nova suština. Događa se sinteza proživljenog. Ako ste se razvijali kroz samospoznaju u stanju ste da vidite, osvijestite kako je vaš sadašnji život kontinuum duge prošlosti u kojoj su sačuvana životna iskustva naših predaka, a koja su uticala i na naš život. Iz ovog novog “ja”, proširene percepcije života stiče se mudrost.