PETAK JE, NESUMNJIVO, NAJBOLJI DAN da zatražite sreću i oprost: Izgovorite samo ovu jednu riječ!

PETAK JE, NESUMNJIVO, NAJBOLJI DAN,
I TREBA DA GA LIJEPO ISKORISTI SVAKI MUSLIMAN!
Ako želite biti srećni i zadovoljni, recite (استغفر الله) (estagfirullah) “Oprosti Allahu”, jer Allah kaže:“… od Gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite…” (Hud, 3)

Ako želite da se sačuvate od nesreća i katastrofa, recite: (استغفر الله) (estagfirullah) “Oprosti Allahu”, jer Uzvišeni kaže:

“Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve doke neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 3 )

Ako želite da oprost za grijehe, uvećanje dobrih djela i povećanje ugleda, recite: ( (estagfirullah) “Oprosti Allahu”, jer Uzvišeni kaže:

“… i recite: ’Oprosti’ – oprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više!” (El-Bekara, 58)
ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.
DŽUMA VAM MUBAREK..