PET ŽIVOTNIH LEKCIJA JUNGA: ČOVJEK KOJI NIJE PROŠAO PAKAO SVOJIH STRASTI, NIKADA IH NIJE NI PREVAZIŠAO!

Karl Gustav Jung (1875-1961) je jedna od najznačajnjih ličnosti transpersonalne psihologije, a isto tako jedan od najznačajnijih sinologa prošlog vijeka i veliki poznavalac ezoteričnih struja kao što su hrišćanski gnosticizam, Tantra, Taoizam, I-Ching i Alhemija.

Jung je počeo svoje studije o ljudskoj motivaciji početkom XX vijeka. Bio je savremenik austrijskog ljekara Zigmunda Frojda, i na početku je sarađivao sa njim. Kasnije ipak, počeo je da razvija svoje teorije, među kojima i istraživanje vrsta personaliteta.

Prema Jungovom mišljenju, postoje dvije osnovne vrste personaliteta koja su naizmjenična i u ravnoteži, kod normalnih ljudi: ekstravertna i introvertna. Jung je takođe smatrao da je nesvjesnost sastavljena iz lične nesvjesnosti reprimirane ideje i osjećanja koja su se manifestovala u toku života individue i  kolektivne nesvjesnosti.

Ovih pet Jungovih citata će vas natjerati da se zamislite i preispitate sebe.

1. Ista cipela je nekome taman, ali nekog drugog žulja. Isto tako ne postoji recept za življenje koji se prepisuje svima.

Svaka situacija koja se događa i koju osoba preživljava je potpuno drugačija od bilo koje druge. Postoje sličnosti, ali su razlike suštinske i veoma bitne.

2. Najveći i najznačajniji  životni problemi su u samoj svojoj osnovi nerješivi. Oni nikada ne mogu u potpunosti da se riješe, mogu samo da se prevaziđu.

Patnja je svojstvena za život. Ne možete nje da se riješite, ali možete da naučite da i pored nje napredujete. Vi sami kontrolišete sopstvenu patnju, a problemi su nerješivi isključivo samo ukoliko ih vi tako doživljavate.

3. Sve zavisi od toga kako gledamo na stvari, a ne kakve su one same po sebi.

Percepcija je ključna. Možemo da kontrolišemo našu percepciju i na taj način kontrolišemo i svijet oko nas. Osoba koja pati može da vidi patnju kao kaznu ili način da se razvija. Možete doživljavati ljude koji su vas povredili kao neprijatelje ili kao sunarodnike, osobe koje su griješile.

4. Zdrav čovjek ne muči druge. Oni koji su mučeni, po principu se pretvaraju u mučitelje.

Zdrava osoba teži tome da bude što bolja i napreduje u životu. Pokušavajući to da postigne osjeća empatiju prema drugima, želi da pomogne, a ne da nanese bol.

5. Čovjek koji nije prošao pakao svojih strasti, nikada ih nije ni prevazišao.

Da bismo nešto prevazišli, prvo moramo da spoznamo šta je to. Igrajte se sa svojim demonima i strastima. Sagledajte ih iz svakog ugla, nastojte da shvatite od čega su satkani. Dobićete neophodnu snagu za uspjeh i napredovanje.

(dobrarec.rs/aura.ba)