Patite li i vi od seksomnije?

Ljudi koji pate od seksomnije upuštaju se u seksualne aktivnosti dok spavaju, a više od osam posto od proučenih 832 pacijenta pokazali su znakove poremećaja.

Nova studija je pokazala da je poremećaj poznat kao seksomnija mnogo češći nego što se do sada mislilo. Ljudi koji pate od seksomnije upuštaju se u seksualne aktivnosti dok spavaju, a više od osam posto od proučenih 832 pacijenta pokazali su znakove poremećaja tako što su inicirali seksualnu aktivnost s partnerom u krevetu dok su spavali.

Također se pokazalo da je ovo ponašanje tri puta češće kod muškaraca nego kod žena. U istraživanju je sudjelovalo 428 muškaraca i 404 žene koji su prethodno ispunili upitnik o simptomima poremećaja spavanja, svom ponašanju u snu, stupnju snenosti, razinama umora, te opisu svojih raspoloženja.

Epizode nepoželjnog ponašanja

Sharon A. Chung, doktorica koja se bavi istraživanjem spavanja, kaže da ovaj poremećaj, iako je čest, ljudi rijetko spominju doktorima, te do sada nije bilo studija o učestalosti ovog poremećaja. No, dodaje da iako se brojka od osam posto čini visokom, riječ je o pacijentima koji su bili upućeni u kliniku zbog poremećaja spavanja, pa se očekuje da je brojka u generalnoj populaciji mnogo manja.

Ipak, na konzultacijama sa specijalistima samo se četvero od 832 pacijenta požalilo na seksomniju i pokazalo se da će oni koji prijavljuju poremećaj dvostruko prije priznati korištenje droge. Simptomi nesanice, umora i depresivnog raspoloženja bili su podjednaki i kod pacijenata koji pate od seksomnije i kod pacijenata koji nemaju problema s tim poremećajem, a obje su grupe imale i slične stope konzumiranja kofeina i cigareta.

Seksomnija je, kao i hodanje u snu, klasificirana kao parasomnija, što znači da uključuje epizode nepoželjnog ponašanja koje nastupaju u uzbuđenosti tijekom REM faze sna ili djelomične uzbuđenosti iz sna koji ne uključuje REM fazu.