Ovo niste znali o tajnama evropskih prijestonica: MANČESTER JE BRDO U OBLIKU DOJKE, HAMBURG JE BUTINA, A ISTANBUL, PARIZ, LONDON…?

Svi znamo njihova imena, ali možda ne i otkud ta imena dolaze: evropski gradovi kriju u svojim nazivima zanimljivo porijeklo.
Barselona tako svoje ime duguje generalu Hamilkaru, ocu čuvenog Hanibala. Hamilkar je utemeljio Barselonu, a ime grada vuče porijeklo od njegovog porodičnog prezimena Barsa, što na punskom znači “munja”.

Prema njemačkoj narodnoj tradiciji, Berlin je svoje ime dobio od riječi “bär” što znači “medvjed”, koji je i simbol Berlina. Ipak, prema drugoj teoriji ime grada zapravo dolazi od slovenske riječi za močvaru – “berl”.

Naziv rumunskog glavnog grada, Bukurešta, dolazi od Bukura, istorijskog junaka koji je, prema različitim legendama, bio princ, odmetnik, ribar, pastir ili lovac, ili možda sve to. Na rumunskom jeziku, “bukurija” znači “sreća”.

Mančester, koji se ranije zvao Mamucio, današnji naziv je dobio od naziva “Mameceastre” i složenica je od riječi “mamm” što znači “dojka” ili “brdo u obliku dojke”, i staroengleskog “ceastre, chester”, što označava rimski grad.

Liverpul svoje ime takođe duguje dvjema riječima, staroengleskoj “lifer” što znači “debela, zgrušana voda” i “pool” što znači “bazen”, što je povezano s bazenom.
Švedska prijestonica Stokholm ime duguje kombinaciji riječi “stäk” što znači “zaliv” (ili, možda “stock” što znači “kolac”, “dići sidro”, “stub”, “motka”) i riječi “holm” što znači “ostrvo”.

Glavni grad Norveške, Oslo, ime najvjerojatnije duguje staronordijskoj riječi “os” što znači “ušće”. Iako postoje i druge teorije, ova je najrealnija s obzirom na lokaciju na kojoj se mjesto nalazi. Kopenhagen u prevodu znači “trgovačka luka”, ime je dobio od danske riječi “køber” što znači “trgovac” ili “kupac”, i “havn” što znači “luka”.

Istanbul ime duguje turskoj verziji grčke fraze “eis tan polin” što zapravo znači – “u grad”. Sintagma je korišćena iz slijedećeg razloga: Konstantinopolis je u toj mjeri bio iznad svih ostalih gradova na svijetu da su ga Grci jednostavno zvali Grad, stoga su “išli u Grad”.

Hamburg ime duguje riječi “hamma” što znači “butina, zadnji dio koljena”, odnosno, u prenesenom značenju, “savijenost, ugao”, što je referenca na njegovu lokaciju koja se nalazila na skretanju rijeke. Druga, i manje vjerovatna, teorija kaže da dolazi od srednjonjemačke riječi “hamme” što znači “zatvoreni prostor travnjaka”. Drugi dio imena, “burg”, znači “tvrđava, utvrđenje”.

Pariz se u antička vremena zvao “Lutecia Parisorum”, a kasnije i “Parisii”. Bio je utvrđeno naselje galskog plemena Pariza, koji su od njega napravili svoju prijestonicu.

Split je ime dobio od biljke žukve koja oko njega raste u izobilju, a za koju je grčki naziv “aspalatos” ili “spalatos”. U srednjem vijeku naziva se i Spalatum, što je izvedenica od “spalato” i referenca na Dioklecijanovu palatu koja predstavlja srž grada.

Minhen u korijenu svoje riječi ima izraz “mönch” što znači “monah”. Osnovali su ga benediktanci. Firenca, na latinskom “Florencia”, ima u svom nazivu prezime porodice Medici, a u doslovnom prevodu znači “cvjetanje”, ime potiče od riječi “florens” koja je glagolski pridjev reči “florere”.

Ime Londona, prema jednoj teoriji, potiče od izraza “Londinium” što znači “mjesto koje pripada čovjeku po imenu Londinos”. Ova je teorija, međutim, odbačena, a drugog, zvaničnog objašnjenja za sada nema.