Ovo je prvi svjetski robot “Xiaoyi”sa medicinskom licencom položenim doktorskim ispitom!

Osnovni cilj ovog i ovakvih robota je da pomognu liječnicima kako bi postali učinkovitiji.

Xiaoyi, robot iz Kine, nedavno je uspio položiti nacionalni test za medicinsku licencu. Time je postao prvi robot na svijetu koji je to ostvario. Xiaoyi nije samo položio ispit, nego je i osvojio 456 bodova, što je za 96 bodova više od zahtijevanog broja bodova potrebnih za prolazak.

Robot kojeg je inače razvila vodeća kineska AI kompanija – iFlytek, dizajniran je kako bi prikupljao i analizirao informacije o pacijentima. Na ovaj način dokazano je i da Xiaoyi može imati dovoljno medicinskog znanja kako bi postao licencirani praktičar.

Uspjeh robota rezultat je državnih napora za dodatnu integraciju AI u raznim industrijama, uključujući potrošačku elektroniku i zdravstvo. Kina je jedan od vodećih kandidata na svjetskojAI pozornici (Artificial intelligence, umjetna inteligencija). Odlučnost Kine potaknuta je sviješćuda je umjetna inteligencija nova, zanimljiva grana za razvoj i mogla bi ostaviti SjedinjeneAmeričke Države iza Kine u globalnoj AI trci.

Plan kompanije je da Xiaoyi pomaže liječnicima kako bi poboljšali svoju učinkovitost, a ne da ih zamijeni.

Na pitanje “Šta će robot raditi” Kinezi kažu:?

“Službeno ćemo ga lansirati u ožujku 2018. godine. Nije namijenjen kako bi zamijenio liječnike, već je namijenjen za promociju bolje suradnje između ljudi i robota. A sve s ciljem poboljšanja učinkovitosti pravih liječnika.” rekao je predsjednik iFlytek-a Liu Qingfeng.

Vizija ove kompanije je da se AI koristi za poboljšanje liječenja karcinoma i da pomaže u obuci liječnika opće prakse koji su potrebni Kini.

“Vrlo malen broj liječnika opće prakse radi u kineskim ruralnim područjima. Nadamo se kako će AI omogućiti većem broju ljudi pristup kvalitetnim medicinskim resursima.” pojasnio je Qingfeng.