Ova mora, moreuzi, planine i države ne postoje a nacrtane su na mapama (VIDEO)

Donedavno su se na mapama i atlasima nalazila nepostojeća ostrva, planinski predjeli i čitave države.

Čudno je pomisliti da u doba kada se sateliti koriste za dobijanje detaljne mape površine Marsa mogu i dalje postojati mape Zemlje na kojima su ucrtane potpuno fiktivne lokacije.

Jedan skoriji primjer, otkriven prije samo pet godina je „Pješčano ostrvo“ – navodno kopno koje je postojalo između Australije i Novog Zelanda.

Uklonjeno je sa mapa nakon što je nadzorni brod razotkrio da ne postoji 2012. godine.

Drugi primjeri identifikovani tokom godina uključuju „ostrvo“ Kalifornije u blizini zapadne obale SAD-a, nepostojeći moreuz po imenu Anianski moreuz, pa čak i Kong planine – cijeli planinski predio za koji se nekada mislilo da se proteže preko Afrike.

 

Takve geografske greške, kao i druge zabune i greške prilikom mapiranja su zabilježene u knjizi „Fantomski atlas: najveći mitovi, laži i greške na mapama“.