Oprez: ovo su znaci da bubrezi otkazuju

Hronično i trajno oštećenje bubrega (teraminalna bubrežna insuficijencija) otkriva se na osnovu:

kliničke slike
laboratorijskih analiza
ultrazvučnog pregleda bubrega

Svakako je najvažnije postojanje povišenih vrijednosti serumskog kreatinina, odnosno smanjenje kreatinina ispod 15 ml/min, što je često praćeno smanjenjem veličine bubrega i bubrežnog tkiva na ultrazvučnom pregledu bubrega.

Kod nekih oboljenja kao što su dijabetesna nefropatija, multipli mijelom ili amiloidoza, veličina bubrega može ostati sačuvana i pored trajnog oštećenja.

Kako se liječi trajno oštećenje bubrega (teraminalna bubrežna insuficijencija)?
Hronično i trajno oštećenje bubrega (teraminalna bubrežna insuficijencija) leči se metodama za zamjenu bubrežne funkcije, a to su:

hemodijaliza
tzv. peritoneumska dijaliza
transplantacija bubrega

Pored toga, u liječenju se primenjuju i različite vrste lijekova sa ciljem kontrole krvnog pritiska, korecije malokrvnosti i poremećaja minerala u organizmu.

(Prof. dr Rajko Hrvačević, internista-nefrolog, Poliklinika „InterTim“)